Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase – Robotics hos Nordea

Datum: 29/11
Kl 08.00-09.45
Plats: Vasateatern, Vasagatan 19 Stockholm

Kundcase: Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken
Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor
Nordea startade tidigt med RPA teknologin m.h.a. Blue Prism och har under de 3 senaste åren utvecklat detta från små decentraliserade piloter till en av de största RPA-fabrikerna i Norden.
De 300 digitala medarbetarna hanterar idag 2,1 miljoner transaktioner i 300 robotiserade processer. Detta ger vinster för banken i form av ökad regelefterlevnad, snabbare respons till kunder, högre transparens i processerna, snabb och flexibel hantering vid förändring i transaktionsvolymer, och sist men inte minst, mer tid för medarbetarna på Nordea till att möta sina kunder. På detta frukostseminarium kommer ”Nordea Center of Excellence” att dela med sig av reflektioner från sin RPA-resa, vad man lärt, framgångar och utmaningar… samt de många utestående aktiviteter som kvarstår för att ytterligare skapa framgång.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase Skandia och Esbo kommun hemsjukvård

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: Skandia berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 9:e november kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Tiina Leivo, Head of Healthcare berättar därefter om utvecklingen och tillämpningen av RPA och AI inom Hälso- och sjukvård och hur man där implementerat digitala medarbetare och hur detta transformerat verksamheter.

Skandias Chef för Kundcenter Risk och Hälsa Maria Bofeldt berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta effektiviserat deras verksamhet. Maria delar Skandias erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Webinar om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase Järfälla kommun

Välkommen på kostnadsfritt webinar om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: Järfälla kommun berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 25:e oktober kl 09.00-10.00

Den digitala transformationen pågår för fullt. Många kommuner sliter med hur man ska klara det kommunala uppdraget med växande befolkning, fler lagkrav och medborgarnas förväntan på mer och snabbare service utan att höja skatten och anställa fler.

Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Järfälla kommuns verksamhetsutvecklare Zara Bengtsson berättar därefter om kommunens implementation av RPA från förstudie, och val av processer till implementerade digitala medarbetare och hur detta påverkar deras verksamhet. Zara delar kommunens erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de planerar att skala upp sitt RPA initiativ. Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

 

Träffa oss på eFörvaltningsdagarna 10-11 Oktober 2018


Kom och träffa oss på eFörvaltningsdagarna – Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. eFörvaltningsdagarna arrangeras på Stockholmsmässän 10-11 Oktober 2018.

Välkommen att ta del av programmet som är särskilt framtaget för dig som arbetar med verksamhetsutveckling,
digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.

Du hittar oss i monter T03:12.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase PwC

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: PwC berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 13:e september kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.
PWC:s Head of AI & Automation Marcus Henriksson berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta transformerar deras verksamhet. Marcus delar PwC:s erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

Digital transformation

Alla pratar om den digitala transformationen just nu. Tror ingen företagsledning inte har det på sin agenda. Om så är fallet är det hög tid att ta tag i det nu. Det pratas om att det går fort och att det är nu det händer. Det tycker inte jag. Jag har arbetat i IT-branschen sedan millenieskiftet. Och i princip allt vi sa då, det är det som händer nu. Webbhandel, datorer och telefoner som blir som ett, nya sociala plattformar vi kommer mötas på för att umgås, obrutna värdekjedjor där informationen flödar mellan systemen inom och mellan företag. Ja, så blev det. Men det tog inte två år. Det tog 20 år. Timing är allt.

Efter att ha jobbat 10 år med integration och sett utmaningarna med hur komplicerat det är, hur lång tid det tar och hur mycket det kostar är jag otroligt taggat på att nu jobba med RPA – Robotic Process Automation. Vi kommer inte lösa integrationsspagettin. Vi kommer inte lösa utmaningarna med bristande gemensam standard. Vi löser det front end istället. Genialt! Robotisering är ett verktyg i digitaliseringslådan, och ett väldigt bra sådant. Vi låter robotarna jobba i systemen på samma sätt som människor gör, men de gör det 10 ggr snabbare, gör aldrig misstag och behöver aldrig vila, mat eller sömn. Till en bråkdel av kostnaden av att ha människor anställda.

Det vi ser nu på tjänstemanna sidan är samma transformation vi såg i industrin på 80- och 90-talet när robotarna kom och tog de farliga, smutsiga och tråkiga jobben. Ingen saknar de jobben idag. Och idag är det fler människor anställda inom industrin än på 80- och 90-talet för att produktiviteten ökat. Jag tror vi kommer se exakt samma utveckling på tjänstemmanasidan. Robotarna tar de tråkiga, enformiga, monotona, repetetiva arbetsuppgifterna ingen männsiska ska behöva öda tid på på 2010-talet. Låt människorna gör det vi är bra på istället, det kreativa, kognitiva och relationssakapande. Arbetsuppgifter kommer att försvinna. Nya kommer till. Och på sikt kommer det skapas fler jobb för att produktiviteten ökar.

Intelligent Process Automation: A short glossary

Intelligent Process Automation, IPA

Intelligent Process Automation (IPA) refers to the practice of process automation with solutions that involve smart attributes. IPA solutions are tailored to the specific requirements of the target process by combining technologies like, chat bots, computer vision, machine learning and robotic process automation software.

Robotic Process Automation, RPA

Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation with software robots. The robots are programmed to use the applications required for the execution of the target process in the same way as a human operator would. They always follow pre-programmed rules and are easy to integrate into existing business processes.

Software robot

Software robot is a software application that is used in robotic process automation to replace the actions of a human worker interacting with the user interface of a computer system. Software robots may have some vendor specific attributes, but implementing these technologies never requires changes to existing systems.

Enterprise RPA

Enterprise RPA refers to the use of RPA technology in a large and industrial manner to achieve automation requirements of a large enterprise. Enterprise RPA solutions are scalable, easily managed and maintained. These features are achieved by specialized services such as: managing component libraries that allow the re-use of automation objects, expert support, staff training, following and managing RPA performance, support in setting up internal robotic center of excellence.

Business Process Automation, BPA

Business Process Automation refers to a high-level strategy that aims to streamline all business processes. It involves recording – and re-designing- all processes within the business to digital format and then integrating them with an automation software.

Digital worker/ Virtual worker

Digital or virtual worker refers to a software robot that takes over a process or task otherwise performed by human workers. Digital workers deliver Robotic Process Automation (RPA) services where the used technology is a pre-programmable software.

Intelligent digital worker

An intelligent digital worker is a technology platform that combines pre-programmed software robots with different cognitive technologies. An intelligent digital worker is able to handle processes that consist of more complex tasks involving unstructured data and interpretation. Intelligent digital workers are used to deliver Intelligent Process Automation (IPA) services.

Robotic Center of Excellence, CoE

Robotic Center of Excellence (CoE) is the organization’s management center for the use of automation technologies. The job of the CoE-team is to create, measure and manage a virtual workforce that supports the organization’s strategic goals.

Robotic Desktop Automation, RDA

Robotic Desktop Automation (RDA) refers to computer-specific automation that is applied to speed-up or enhance the performance of a human worker using the desktop. While RPA technologies can be referred to as virtual workers, RDA technologies work hand-in-hand with their human counterpart and thus may be called virtual assistants.

Optical Character Recognition, OCR

Optical character recognition (OCR) refers to the conversion of images of typed or hand written text into machine encoded text. OCR programs analyze scanned-in images to detect light and dark areas in order to identify alphabetic letters and numeric digits. When a character is recognized, it is converted into code. OCR is often being used to digitize typed or handwritten information.

Natural Language Processing, NLP

Natural Language Processing (NLP) technologies enable computers to process large amounts of natural (human) language data. NLP technologies typically rely on machine learning to help them automatically learn new rules.

Computer Vision

Computer Vision technologies are used to enable computers to gain high-level understanding from digital images or videos. These technologies seek to automate tasks that would otherwise require the human visual system.

Chatbot

Chatbots are computer programs that can conduct a natural language conversation. They are designed to simulate a human conversation partner convincingly either via auditory or textual means. Depending on the level of sophistication of the solution, chatbots can make use of NLP technologies or analyze keywords.

Machine Learning, ML

Machine Learning (ML) gives computers the ability to ”learn” (i.e. progressively improve performance on a specific task) by processing data. ML technologies can ”learn” under supervision, i.e. learn general rules to map inputs to outputs based on a set of example inputs and their desired outputs. The ”learning” may also be unsupervised, in which case no examples are given to the learning algorithm. Instead, it is left on its own to find structures from its inputs. Unsupervised learning can be a goal in itself (discovering hidden patterns in data) or a means towards an end (feature learning).

Cognitive Computing, CC

Cognitive Computing (CC) describes technology platforms that involve cognitive technologies such as machine learning, natural language processing, computer vision, and chatbots. The purpose of cognitive computing is to combine these technologies to find meaning from and understand a data set at a higher level. Rather than just pure data or sensor streams, cognitive computing can deal with symbolic and conceptual information. Cognitive computing enables computers to interpret information extracted from large data sets, while humans remain in charge of the decision process.

Artificial Intelligence, AI

AI is loosely used as an umbrella term for all cognitive technologies that enable computer systems to perform tasks normally requiring some form of human intelligence. A true AI machine would combine these different technologies in such a way that it would have augmented intelligence, surpassing humans in accuracy and insight. The individual technologies, on the other hand, that are performing tasks by simulating a specific area of human intelligence are called cognitive technologies.

Virtual Reality and Augmented Reality, VR/AR

Virtual Reality technologies are being used to create simulated environments. These technologies allow the user to experience the simulation around them – as they were part of it – not just looking in from the outside. Augmented Reality (AR) integrates digital information with live video or the user’s environment in real time to augment the video with artificially added elements or effects.

Business Process Management (Suite), BPM(S)

A business process management suite (BPMS) is a set of automated tools for designing, implementing and improving activities to accomplish a specific organizational goal. BPMS is designed to support the entire process improvement life cycle from process discovery, definition, monitoring and analysis, and through ongoing optimization. BPMS tools allow the organisations to redesign or re-engineer the whole process or set of processes and often also the related IT systems (unlike RPA which is solely using existing IT- system without changes).

Enterprise Cognitive Systems, ECS

Enterprise Cognitive Systems (ECS) are a form of cognitive computing. They are focused on action, not insight, and their intention is to assess what to do in a complex business situation. ECS makes evidence-based suggestions about how the business can achieve its goals. It does so by finding past situations similar to the current situation, and extracting the repeated actions that best influence the desired outcome.

 

Digital Workforce is the only company purely specialising in Intelligent Process Automation services on an industrial scale in the Nordic countries. We automate the routines of computer based knowledge work and liberate human employees’ time for more productive and important tasks. Learn more about us and our services on digitalworkforce.eu.

Intelligent Process Automation IPA – vad exakt innebär det?

Robotic Process Automation (RPA) utfört av mjukvarurobotar har blivit en väl använd lösning inom flera branscher. Idag används Digital Workforce virtuella medarbetare i över 50 organisationer inom Norden. Detta innebär i praktiken att i takt med att de virtuella medarbetarna tar över rutiner för kunskapsbaserat arbete frigörs tid för de mänskliga arbetarna till mer värdeskapande arbete. De nästkommande stegen blir att växa de virtuella medarbetarnas intelligens och förmåga att lära så att de kan tackla mer komplicerade arbetsuppgifter.

Jukka Virkkunen och Heikki Länsisyrjä – två av tre av Digital Workforce grundare – sitter i ett konferensrum på företagets huvudkontor i Helsingfors. Trots deras hektiska schema sätts tid av till en diskussion och dagens ämne är Intelligent Process Automation – IPA!

Vad innebär egentligen IPA?

Jukka: IPA – Intelligent Process Automation – innebär att maximera affärsnyttan med hjälp av process automatisering. Uppdraget för ett tjänsteföretag inom IPA är att klura ut i vilken utsträckning och med vilka verktyg en kunds process kan automatiseras på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Automatisering av en enskild process kan behöva användning av flera olika teknologier: RPA, bildigenkänning, chatbotar, maskininlärning…listan växer sig lång. Termen ’Intelligent Process Automation’ syftar till slutmålet att applicera teknologier inom robotics snarare än en specifik teknologi.

Heikki: Vilken form lösningen tar och vilka teknologier som appliceras beror helt och hållet på hur kundens affärsprocesser ser ut. Inom IPAs repertoar finns det ett helt ekosystem av teknologier som behöver avvägas som en del av en större helhet. Genom att sätta ihop pusselbitarna är det möjligt att skräddarsy den rätta lösningen för alla situationer.

Varför är detta värt att prata om?

Jukka: Allteftersom organisationer och företag får mer erfarenhet utvecklar de även deras förmåga att identifiera möjligheter för lösningar inom robotics. Process automatisering startar med att omvandla information till digital form, varefter det andra efterföljande steget ofta är RPA. I nästa fas skiftar fokus till uppgifter som kräver en viss grad av tolkning vilket då innebär ett övervägande av ett urval av smarta teknologier.

Heikki: Att administrera effektiviteten av kunskapsarbete är på ledningens agenda för att det är den absolut viktigaste faktorn vad gäller produktivitet – en sanning för i stort sett alla branscher. Förändring har skett otroligt snabbt och mängden rutinbaserat kunskapsarbete har ökat. Genom att automatisera affärsprocesser har meningsfullla  vinster vad gäller produktivitet uppnåtts  och denna förmåga är något som de flesta organisationer vill utveckla ytterligare.

Vilken position har RPA relaterat till IPA?

Heikki: RPA är fortfarande det bästa verktyget för att automatisera repititivt kunskapsarbete. När vi talar om IPA kan vi lika väl prata om smarta virtuella arbetare, med andra ord mjukvarurobotar som har tilldelats olika smarta förmågor beroende av processens behov. Den virtuella arbetarens tillämpbara användningsområden är nu ännu bredare men RPA är fortfarande kärnan i dess verkställning.

Från kundens perspektiv däremot är det mest behändigt att all nödvändig teknologi för att automatisera en process levereras som en helhet, i en form som är skalbar och lättillgänglig. Av detta skäl är den bästa lösningen en molntjänst som kan integreras med olika teknologier och som även kan skalas upp snabbt vid behov.

 

Hur kan en Digital medarbetare hjälpa er med GDPR i praktiken?

Robotic Process Automation (RPA) är ofta det enklaste sättet att hantera GDPR i praktiken. I och med den nya lagstiftningen har kunder rätt att kontrollera vilken information som finns lagrad om henne/honom och i vilka system. Kunden ges även rätt att flytta data eller att ”bli glömd”. Kunder skall också meddelas inom 72 timmar om ett dataintrång skett.

GDPR berör således alla organisationer som hanterar personlig information som namn, telefonnummer, bankuppgifter, personnummer och adresser. Detta innebär påfrestningar på organisationer som kan tyckas enorma. Personuppgifter kan ligga lagrade i många olika system och konsekvenserna av detta är inte alltid genomtänkta.

Vad händer i praktiken om kunder eller anställda vill flytta data eller ”glömmas bort”? Hur skapas sådana rapporter enkelt och med rimlig arbetsinsats? Manuell hantering är både kostsam och felmarginalen hög. Det är lätt att glömma ett system eller uppgift i mängden av information. Komplicerade integrationer eller annan traditionell IT utveckling kan vara ett alternativ men är många gånger kostsamt.

Det är här den digitala medarbetaren eller mjukvaruroboten kommer in. Den Digitala medarbetaren älskar administrativt rutinjobb och glömmer inte bort uppgifter eller system. Den störs inte av att telefonen ringer och kan jobba dygnet runt utan paus och alltid hålla satta tidsgränser. Den digitala medarbetaren bryr sig inte om att den skapar samma rapport om och om igen. Den arbetar helt efter det regelverk den är lärd att följa.

Om ett dataintrång skulle ske och en obehörig mot förmodan skulle komma över personlig data tillhörande hundratals eller tusentals kunder. Hur skall alla kunna notifieras inom 72 timmar? Svårt manuellt men med en digital medarbetare kan detta hanteras inom given tidsram.

Hanterar ditt företag GDPR med manuella resurser eller har ni fortfarande inte helt löst uppgiften? Vi har erfarenhet och har hjälpt flera kunder med detta i praktiken.

Att våra Digitala medarbetare även hanterar annan gallring av data, jobbar i kundservice, kör löner, stämmer av konton, uppdaterar räntor, schemalägger vikarier, arbetar i journalsystem, arkiverar avtal och bistår med ökad service till kommuninvånare, ja det är bara några få exempel på att den digitala arbetskraften är här för att stanna och på vad roboten kan arbeta med när den inte hjälper till med GDPR.

Intressant? Hör av er till oss!

Mia Lenman, Sales Executive
Mia.lenman@digitalworkforce.se

Kenneth.tellebo, Country manager
Kenneth.tellebo@digitalworkforce.se

Kom och träffa Digital Workforce på SSC, GBS & Intelligent Automation- konferens i Stockholm 6.-8.11.2017

Kom och träffa oss på SSC, GBS & Intelligent Automation- konferens i Stockholm 6.-8.11.2017.

Årets konferens tar dig till nästa nivå gällande värdeadderande tjänster, genomförandet av robotisering, och tillämpningen av AI funktionalitet. Ni får också med er de senaste rönen gällande omvandling, kultur, talang och kundupplevelse.

Läs mer och registrera dig nu!