Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase Skandia och Esbo kommun hemsjukvård

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: Skandia berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 9:e november kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Tiina Leivo, Head of Healthcare berättar därefter om utvecklingen och tillämpningen av RPA och AI inom Hälso- och sjukvård och hur man där implementerat digitala medarbetare och hur detta transformerat verksamheter.

Skandias Chef för Kundcenter Risk och Hälsa Maria Bofeldt berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta effektiviserat deras verksamhet. Maria delar Skandias erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Träffa oss på eFörvaltningsdagarna 10-11 Oktober 2018


Kom och träffa oss på eFörvaltningsdagarna – Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. eFörvaltningsdagarna arrangeras på Stockholmsmässän 10-11 Oktober 2018.

Välkommen att ta del av programmet som är särskilt framtaget för dig som arbetar med verksamhetsutveckling,
digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.

Du hittar oss i monter T03:12.

Digital transformation

Alla pratar om den digitala transformationen just nu. Tror ingen företagsledning inte har det på sin agenda. Om så är fallet är det hög tid att ta tag i det nu. Det pratas om att det går fort och att det är nu det händer. Det tycker inte jag. Jag har arbetat i IT-branschen sedan millenieskiftet. Och i princip allt vi sa då, det är det som händer nu. Webbhandel, datorer och telefoner som blir som ett, nya sociala plattformar vi kommer mötas på för att umgås, obrutna värdekjedjor där informationen flödar mellan systemen inom och mellan företag. Ja, så blev det. Men det tog inte två år. Det tog 20 år. Timing är allt.

Efter att ha jobbat 10 år med integration och sett utmaningarna med hur komplicerat det är, hur lång tid det tar och hur mycket det kostar är jag otroligt taggat på att nu jobba med RPA – Robotic Process Automation. Vi kommer inte lösa integrationsspagettin. Vi kommer inte lösa utmaningarna med bristande gemensam standard. Vi löser det front end istället. Genialt! Robotisering är ett verktyg i digitaliseringslådan, och ett väldigt bra sådant. Vi låter robotarna jobba i systemen på samma sätt som människor gör, men de gör det 10 ggr snabbare, gör aldrig misstag och behöver aldrig vila, mat eller sömn. Till en bråkdel av kostnaden av att ha människor anställda.

Det vi ser nu på tjänstemanna sidan är samma transformation vi såg i industrin på 80- och 90-talet när robotarna kom och tog de farliga, smutsiga och tråkiga jobben. Ingen saknar de jobben idag. Och idag är det fler människor anställda inom industrin än på 80- och 90-talet för att produktiviteten ökat. Jag tror vi kommer se exakt samma utveckling på tjänstemmanasidan. Robotarna tar de tråkiga, enformiga, monotona, repetetiva arbetsuppgifterna ingen männsiska ska behöva öda tid på på 2010-talet. Låt människorna gör det vi är bra på istället, det kreativa, kognitiva och relationssakapande. Arbetsuppgifter kommer att försvinna. Nya kommer till. Och på sikt kommer det skapas fler jobb för att produktiviteten ökar.

Digital Workforce presenterar: en serie webbinarier under temat ”The Business of AI”

Vi står inför den mest spännande revolutionen i människans historia: intelligenta teknologier utvecklas i rasande takt och förändrar status quo i alla områden av livet. Sättet vi arbetar på och gör affärer håller på att förändras fundamentalt. Vi behöver förstå dessa nya förutsättningar och lära oss om dem . Vad bör du veta i nuvarande stund och vad bär framtiden med sig? Digital Workforce nya initiativ, webbinariet The Business of AI, länkar samman affärsledare med experter och visionärer inom AI. Anslut för att ta del av den kunskap du behöver just nu!

Digital Workforce lanserade nyligen ett nytt initiativ för att möta behoven från dagens affärsledare som söker kunskap inom AI. The Business of AI – serien står värd för en månatlig diskussion, vid varje tillfälle med en ny AI expert som delar med sig av nya perspektiv inom ämnet. Alla webbinarier samlas i en kunskapsdatabas som nås via följande länk: ai.digitalworkforce.eu.

Seriens preimäravsnitt gästas av den bästsäljande AI-författaren Antti Merilehto kl 9.00 CEST den 11e April.

Centrala punkter som tas upp i webbinariet inkluderar:
Hur påverkar AI sättet vi gör affärer och hur snabbt sker förändringen?
Vilka möjligheter finns med AI?
Vilka är de nya kraven och behoven för ledning och strategi?
Hur snabbt och på vilket sätt ska ledningen anpassa sig?

Registrering är nu öppen – anmäl dig utan kostnad här!
Var vänlig notera att webinarierna hålls på engelska.

Intelligent Process Automation IPA – vad exakt innebär det?

Robotic Process Automation (RPA) utfört av mjukvarurobotar har blivit en väl använd lösning inom flera branscher. Idag används Digital Workforce virtuella medarbetare i över 50 organisationer inom Norden. Detta innebär i praktiken att i takt med att de virtuella medarbetarna tar över rutiner för kunskapsbaserat arbete frigörs tid för de mänskliga arbetarna till mer värdeskapande arbete. De nästkommande stegen blir att växa de virtuella medarbetarnas intelligens och förmåga att lära så att de kan tackla mer komplicerade arbetsuppgifter.

Jukka Virkkunen och Heikki Länsisyrjä – två av tre av Digital Workforce grundare – sitter i ett konferensrum på företagets huvudkontor i Helsingfors. Trots deras hektiska schema sätts tid av till en diskussion och dagens ämne är Intelligent Process Automation – IPA!

Vad innebär egentligen IPA?

Jukka: IPA – Intelligent Process Automation – innebär att maximera affärsnyttan med hjälp av process automatisering. Uppdraget för ett tjänsteföretag inom IPA är att klura ut i vilken utsträckning och med vilka verktyg en kunds process kan automatiseras på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Automatisering av en enskild process kan behöva användning av flera olika teknologier: RPA, bildigenkänning, chatbotar, maskininlärning…listan växer sig lång. Termen ’Intelligent Process Automation’ syftar till slutmålet att applicera teknologier inom robotics snarare än en specifik teknologi.

Heikki: Vilken form lösningen tar och vilka teknologier som appliceras beror helt och hållet på hur kundens affärsprocesser ser ut. Inom IPAs repertoar finns det ett helt ekosystem av teknologier som behöver avvägas som en del av en större helhet. Genom att sätta ihop pusselbitarna är det möjligt att skräddarsy den rätta lösningen för alla situationer.

Varför är detta värt att prata om?

Jukka: Allteftersom organisationer och företag får mer erfarenhet utvecklar de även deras förmåga att identifiera möjligheter för lösningar inom robotics. Process automatisering startar med att omvandla information till digital form, varefter det andra efterföljande steget ofta är RPA. I nästa fas skiftar fokus till uppgifter som kräver en viss grad av tolkning vilket då innebär ett övervägande av ett urval av smarta teknologier.

Heikki: Att administrera effektiviteten av kunskapsarbete är på ledningens agenda för att det är den absolut viktigaste faktorn vad gäller produktivitet – en sanning för i stort sett alla branscher. Förändring har skett otroligt snabbt och mängden rutinbaserat kunskapsarbete har ökat. Genom att automatisera affärsprocesser har meningsfullla  vinster vad gäller produktivitet uppnåtts  och denna förmåga är något som de flesta organisationer vill utveckla ytterligare.

Vilken position har RPA relaterat till IPA?

Heikki: RPA är fortfarande det bästa verktyget för att automatisera repititivt kunskapsarbete. När vi talar om IPA kan vi lika väl prata om smarta virtuella arbetare, med andra ord mjukvarurobotar som har tilldelats olika smarta förmågor beroende av processens behov. Den virtuella arbetarens tillämpbara användningsområden är nu ännu bredare men RPA är fortfarande kärnan i dess verkställning.

Från kundens perspektiv däremot är det mest behändigt att all nödvändig teknologi för att automatisera en process levereras som en helhet, i en form som är skalbar och lättillgänglig. Av detta skäl är den bästa lösningen en molntjänst som kan integreras med olika teknologier och som även kan skalas upp snabbt vid behov.

 

Hur kan en Digital medarbetare hjälpa er med GDPR i praktiken?

Robotic Process Automation (RPA) är ofta det enklaste sättet att hantera GDPR i praktiken. I och med den nya lagstiftningen har kunder rätt att kontrollera vilken information som finns lagrad om henne/honom och i vilka system. Kunden ges även rätt att flytta data eller att ”bli glömd”. Kunder skall också meddelas inom 72 timmar om ett dataintrång skett.

GDPR berör således alla organisationer som hanterar personlig information som namn, telefonnummer, bankuppgifter, personnummer och adresser. Detta innebär påfrestningar på organisationer som kan tyckas enorma. Personuppgifter kan ligga lagrade i många olika system och konsekvenserna av detta är inte alltid genomtänkta.

Vad händer i praktiken om kunder eller anställda vill flytta data eller ”glömmas bort”? Hur skapas sådana rapporter enkelt och med rimlig arbetsinsats? Manuell hantering är både kostsam och felmarginalen hög. Det är lätt att glömma ett system eller uppgift i mängden av information. Komplicerade integrationer eller annan traditionell IT utveckling kan vara ett alternativ men är många gånger kostsamt.

Det är här den digitala medarbetaren eller mjukvaruroboten kommer in. Den Digitala medarbetaren älskar administrativt rutinjobb och glömmer inte bort uppgifter eller system. Den störs inte av att telefonen ringer och kan jobba dygnet runt utan paus och alltid hålla satta tidsgränser. Den digitala medarbetaren bryr sig inte om att den skapar samma rapport om och om igen. Den arbetar helt efter det regelverk den är lärd att följa.

Om ett dataintrång skulle ske och en obehörig mot förmodan skulle komma över personlig data tillhörande hundratals eller tusentals kunder. Hur skall alla kunna notifieras inom 72 timmar? Svårt manuellt men med en digital medarbetare kan detta hanteras inom given tidsram.

Hanterar ditt företag GDPR med manuella resurser eller har ni fortfarande inte helt löst uppgiften? Vi har erfarenhet och har hjälpt flera kunder med detta i praktiken.

Att våra Digitala medarbetare även hanterar annan gallring av data, jobbar i kundservice, kör löner, stämmer av konton, uppdaterar räntor, schemalägger vikarier, arbetar i journalsystem, arkiverar avtal och bistår med ökad service till kommuninvånare, ja det är bara några få exempel på att den digitala arbetskraften är här för att stanna och på vad roboten kan arbeta med när den inte hjälper till med GDPR.

Intressant? Hör av er till oss!

Mia Lenman, Sales Executive
Mia.lenman@digitalworkforce.se

Kenneth.tellebo, Country manager
Kenneth.tellebo@digitalworkforce.se

Kom och träffa Digital Workforce på SSC, GBS & Intelligent Automation- konferens i Stockholm 6.-8.11.2017

Kom och träffa oss på SSC, GBS & Intelligent Automation- konferens i Stockholm 6.-8.11.2017.

Årets konferens tar dig till nästa nivå gällande värdeadderande tjänster, genomförandet av robotisering, och tillämpningen av AI funktionalitet. Ni får också med er de senaste rönen gällande omvandling, kultur, talang och kundupplevelse.

Läs mer och registrera dig nu!

Digital Workforce åter på Vitalis eHälsomöte 2017! 

Digital Workforce kommer till Vitalis: Träffa oss i vår monter B02:41 den 25–27 april 2017.

I samarbete med PwC håller vi också ett seminarium med en RPA-pionjär och innovationsledare – Stephen Chilton från universitetssjukhuset i Birmingham. Kom och lär dig mer om hur digital arbetskraft revolutionerar sjukvården den 27 april 2017 kl. 13.00–13.30.

Vitalis är Nordens största eHälsoevenemang och lockar en allt större publik varje år. Representanter från hälso- och sjukvårdssektorn, myndigheter och universitet samt branschfolk samlas för att öka sina kunskaper och förbättra morgondagens hälso- och sjukvård. Kunskapsbildning, nätverkande och viktiga diskussioner om framtiden inom vård och omsorg och hur visioner kan göras till verklighet.

Vi ses i Göteborg den 25–27 april 2017! I besöksguiden finns all information du behöver inför ditt besök på mässan. Digital Workforce, monter B02:41.

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

Den digitala medarbetaren – från noll till hundra på hundra dagar

Det sägs att det är enkelt att implementera en digital medarbetare (eller Robotic Process Automation – RPA). Projekten är snabba och smidiga. På bara några veckor kan du automatisera i princip alla rutiner i din organisation. Äntligen kan vi säga hejdå till IT-budgetar och långa önskelistor som IT-avdelningen ändå aldrig lyckas uppfylla. Kan det verkligen vara så här enkelt? Svaret är både ja och nej.

På jakt efter skalbarhet och repeterbarhet

I princip går det enkelt och snabbt att utbilda en digital medarbetare, med andra ord att skapa automatiseringsskript. Bara du hittar rätt processer att automatisera och kommer på hur processerna kan ändras genom automatisering eller hur avvikelser ska hanteras. Dessutom måste du veta vad de mänskliga kollegorna ska ägna sin tid och kreativitet åt när den digitala medarbetaren utför det tråkiga rutinarbetet. Innan den digitala medarbetaren blir repeterbar behöver du även en skalbar teknisk plattform som gör att du kan skapa nya digitala medarbetare i en handvändning.

Det riktigt ”roliga” börjar när du uppdaterar dina grundläggande IT-system och processautomationerna som du precis har implementerat slutar att fungera. Det här påminner mig om IT-erans barndom, när kreativiteten sprudlade och IT-experterna betraktades som sanna hjältar. Alla visste att ”när Janne är på semester kan ingen annan sköta IT-systemen”. Kanske inte det bästa sättet att automatisera kritiska verksamhetsprocesser.

Om du inte vet vart du ska, leder alla vägar dit

Organisationer anställer inte digital arbetskraft för skojs skull (även om det är väldigt roligt), utan för att de vill ha konkreta resultat: högre effektivitet, bättre kvalitet eller kanske större mervärde för kunderna. Oavsett vad du har för mål kan du vara säker på att de inte förverkligas av sig själva. Det första du bör göra är att tänka igenom vad du vill uppnå och utarbeta en metod för hur du ska komma dit.

Den digitala medarbetaren är ett mycket effektivt och flexibelt verktyg när den används på rätt sätt. Men även de bästa verktygen kräver anvisningar, ledning och arbetsmodeller. Om verktyget är så enkelt att vem som helst kan använda det, har du snart hundratals fiffiga automatiserade processer – som dessvärre slutar fungera vid nästa ERP-uppgradering och måste konfigureras på nytt.

Digitala medarbetare måste ledas, precis som deras mänskliga kollegor

Föreställ dig en organisation utan regler och målsättningar. Alla får göra vad de vill och hur de vill utan att göra överenskommelser med sina kollegor. Jag tror att en sådan organisation inte skulle bli särskilt framgångsrik eller långvarig. Idag pratar man ofta om självstyrda team och organisationer baserade på Teal eller holakrati, men de är långt från anarkistiska. Även dessa organisationer har ett tydligt mål och grundläggande spelregler. Likaså behöver digitala medarbetare ledning och tydliga mål – än så länge kan de tyvärr inte organisera sig själva.

Hur går man från pilotprojekt till verklig produktivitet?

Vissa organisationer har upplevt eufori över lyckade pilotprojekt, som har övergått till djup besvikelse när de verkliga resultaten har visat sig vara ganska blygsamma och inte uppfyllt verksamhetsmålen. Detta beror ofta på att målen inte är tillräckligt tydliga, att de tekniska plattformarna har för dålig skalbarhet och att det saknas fungerande modeller för ledning och organisering.

Vi på Digital Workforce har sett att de digitala medarbetarnas produktivitetskurva stiger för långsamt hos alldeles för många kunder. När du gör rätt från början, sköter sig resten ganska lätt: definiera dina automatiseringsmål tydligt, bygg en skalbar plattform och utarbeta prioriterings- och beslutsmodeller. Det här är inte raketforskning, men ett nödvändigt ont – ett steg som många dessvärre hoppar över. Låter det här bekant? Prata med oss, så hjälper vi dig.

Få upp farten direkt

Digital Workforce har redan gjort den här resan med flera organisationer. Tillsammans med kunderna har vi våndats och kommit till nya insikter. Dessa erfarenheter har lett till kunskaper i hur digitala medarbetare bör ledas inom den nordiska organisationskulturen och IT-miljön. Vi har tagit fram ett program för hur du implementerar en digital medarbetare på bara 100 dagar. Det hjälper dig att gå från slumpmässiga pilotprojekt till verklig produktivitet med ett självfinansierande RPA-program. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jari Annala: jari.annala@digitalworkforce.fi / +358(0) 400 33 85 85

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

Artikel: Jari Annala –Digital (R)evolutionist, Digital Workforce

Bild KeWynn Lee licens CC BY 2.0

[free webinar] Robotic Process Automation – How to Get Started

JOIN OUR UPCOMING FREE SEMINAR

Robotic Process Automation – How to Get Started?
Thursday December 8 at 8:00 am-8:45 am GMT (9:00 am Swedish time)

This webinar explores the potential of RPA (robotic process automation) in the automation of knowledge work and best practices and experiences in the deployment. Join our webinar with Heikki Lundahl from Nordea (RPA Team Lead) sharing their experiences and learnings with RPA and industry experts Niko Lehtonen from Digital Workforce (Solutions Consultant) and Alex Bentley from Blue Prism (Director of Corporate Development).

Have you say during and get your questions answered during our live Q&A session.

The webinar is in English.

Register and reserve your virtual seat HERE.