Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase – Robotics hos Nordea

Datum: 29/11
Kl 08.00-09.45
Plats: Vasateatern, Vasagatan 19 Stockholm

Kundcase: Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken
Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor
Nordea startade tidigt med RPA teknologin m.h.a. Blue Prism och har under de 3 senaste åren utvecklat detta från små decentraliserade piloter till en av de största RPA-fabrikerna i Norden.
De 300 digitala medarbetarna hanterar idag 2,1 miljoner transaktioner i 300 robotiserade processer. Detta ger vinster för banken i form av ökad regelefterlevnad, snabbare respons till kunder, högre transparens i processerna, snabb och flexibel hantering vid förändring i transaktionsvolymer, och sist men inte minst, mer tid för medarbetarna på Nordea till att möta sina kunder. På detta frukostseminarium kommer ”Nordea Center of Excellence” att dela med sig av reflektioner från sin RPA-resa, vad man lärt, framgångar och utmaningar… samt de många utestående aktiviteter som kvarstår för att ytterligare skapa framgång.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase PwC

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: PwC berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 13:e september kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.
PWC:s Head of AI & Automation Marcus Henriksson berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta transformerar deras verksamhet. Marcus delar PwC:s erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

Digital transformation

Alla pratar om den digitala transformationen just nu. Tror ingen företagsledning inte har det på sin agenda. Om så är fallet är det hög tid att ta tag i det nu. Det pratas om att det går fort och att det är nu det händer. Det tycker inte jag. Jag har arbetat i IT-branschen sedan millenieskiftet. Och i princip allt vi sa då, det är det som händer nu. Webbhandel, datorer och telefoner som blir som ett, nya sociala plattformar vi kommer mötas på för att umgås, obrutna värdekjedjor där informationen flödar mellan systemen inom och mellan företag. Ja, så blev det. Men det tog inte två år. Det tog 20 år. Timing är allt.

Efter att ha jobbat 10 år med integration och sett utmaningarna med hur komplicerat det är, hur lång tid det tar och hur mycket det kostar är jag otroligt taggat på att nu jobba med RPA – Robotic Process Automation. Vi kommer inte lösa integrationsspagettin. Vi kommer inte lösa utmaningarna med bristande gemensam standard. Vi löser det front end istället. Genialt! Robotisering är ett verktyg i digitaliseringslådan, och ett väldigt bra sådant. Vi låter robotarna jobba i systemen på samma sätt som människor gör, men de gör det 10 ggr snabbare, gör aldrig misstag och behöver aldrig vila, mat eller sömn. Till en bråkdel av kostnaden av att ha människor anställda.

Det vi ser nu på tjänstemanna sidan är samma transformation vi såg i industrin på 80- och 90-talet när robotarna kom och tog de farliga, smutsiga och tråkiga jobben. Ingen saknar de jobben idag. Och idag är det fler människor anställda inom industrin än på 80- och 90-talet för att produktiviteten ökat. Jag tror vi kommer se exakt samma utveckling på tjänstemmanasidan. Robotarna tar de tråkiga, enformiga, monotona, repetetiva arbetsuppgifterna ingen männsiska ska behöva öda tid på på 2010-talet. Låt människorna gör det vi är bra på istället, det kreativa, kognitiva och relationssakapande. Arbetsuppgifter kommer att försvinna. Nya kommer till. Och på sikt kommer det skapas fler jobb för att produktiviteten ökar.

Hur kan en Digital medarbetare hjälpa er med GDPR i praktiken?

Robotic Process Automation (RPA) är ofta det enklaste sättet att hantera GDPR i praktiken. I och med den nya lagstiftningen har kunder rätt att kontrollera vilken information som finns lagrad om henne/honom och i vilka system. Kunden ges även rätt att flytta data eller att ”bli glömd”. Kunder skall också meddelas inom 72 timmar om ett dataintrång skett.

GDPR berör således alla organisationer som hanterar personlig information som namn, telefonnummer, bankuppgifter, personnummer och adresser. Detta innebär påfrestningar på organisationer som kan tyckas enorma. Personuppgifter kan ligga lagrade i många olika system och konsekvenserna av detta är inte alltid genomtänkta.

Vad händer i praktiken om kunder eller anställda vill flytta data eller ”glömmas bort”? Hur skapas sådana rapporter enkelt och med rimlig arbetsinsats? Manuell hantering är både kostsam och felmarginalen hög. Det är lätt att glömma ett system eller uppgift i mängden av information. Komplicerade integrationer eller annan traditionell IT utveckling kan vara ett alternativ men är många gånger kostsamt.

Det är här den digitala medarbetaren eller mjukvaruroboten kommer in. Den Digitala medarbetaren älskar administrativt rutinjobb och glömmer inte bort uppgifter eller system. Den störs inte av att telefonen ringer och kan jobba dygnet runt utan paus och alltid hålla satta tidsgränser. Den digitala medarbetaren bryr sig inte om att den skapar samma rapport om och om igen. Den arbetar helt efter det regelverk den är lärd att följa.

Om ett dataintrång skulle ske och en obehörig mot förmodan skulle komma över personlig data tillhörande hundratals eller tusentals kunder. Hur skall alla kunna notifieras inom 72 timmar? Svårt manuellt men med en digital medarbetare kan detta hanteras inom given tidsram.

Hanterar ditt företag GDPR med manuella resurser eller har ni fortfarande inte helt löst uppgiften? Vi har erfarenhet och har hjälpt flera kunder med detta i praktiken.

Att våra Digitala medarbetare även hanterar annan gallring av data, jobbar i kundservice, kör löner, stämmer av konton, uppdaterar räntor, schemalägger vikarier, arbetar i journalsystem, arkiverar avtal och bistår med ökad service till kommuninvånare, ja det är bara några få exempel på att den digitala arbetskraften är här för att stanna och på vad roboten kan arbeta med när den inte hjälper till med GDPR.

Intressant? Hör av er till oss!

Mia Lenman, Sales Executive
Mia.lenman@digitalworkforce.se

Kenneth.tellebo, Country manager
Kenneth.tellebo@digitalworkforce.se

Den digitala medarbetaren – från noll till hundra på hundra dagar

Det sägs att det är enkelt att implementera en digital medarbetare (eller Robotic Process Automation – RPA). Projekten är snabba och smidiga. På bara några veckor kan du automatisera i princip alla rutiner i din organisation. Äntligen kan vi säga hejdå till IT-budgetar och långa önskelistor som IT-avdelningen ändå aldrig lyckas uppfylla. Kan det verkligen vara så här enkelt? Svaret är både ja och nej.

På jakt efter skalbarhet och repeterbarhet

I princip går det enkelt och snabbt att utbilda en digital medarbetare, med andra ord att skapa automatiseringsskript. Bara du hittar rätt processer att automatisera och kommer på hur processerna kan ändras genom automatisering eller hur avvikelser ska hanteras. Dessutom måste du veta vad de mänskliga kollegorna ska ägna sin tid och kreativitet åt när den digitala medarbetaren utför det tråkiga rutinarbetet. Innan den digitala medarbetaren blir repeterbar behöver du även en skalbar teknisk plattform som gör att du kan skapa nya digitala medarbetare i en handvändning.

Det riktigt ”roliga” börjar när du uppdaterar dina grundläggande IT-system och processautomationerna som du precis har implementerat slutar att fungera. Det här påminner mig om IT-erans barndom, när kreativiteten sprudlade och IT-experterna betraktades som sanna hjältar. Alla visste att ”när Janne är på semester kan ingen annan sköta IT-systemen”. Kanske inte det bästa sättet att automatisera kritiska verksamhetsprocesser.

Om du inte vet vart du ska, leder alla vägar dit

Organisationer anställer inte digital arbetskraft för skojs skull (även om det är väldigt roligt), utan för att de vill ha konkreta resultat: högre effektivitet, bättre kvalitet eller kanske större mervärde för kunderna. Oavsett vad du har för mål kan du vara säker på att de inte förverkligas av sig själva. Det första du bör göra är att tänka igenom vad du vill uppnå och utarbeta en metod för hur du ska komma dit.

Den digitala medarbetaren är ett mycket effektivt och flexibelt verktyg när den används på rätt sätt. Men även de bästa verktygen kräver anvisningar, ledning och arbetsmodeller. Om verktyget är så enkelt att vem som helst kan använda det, har du snart hundratals fiffiga automatiserade processer – som dessvärre slutar fungera vid nästa ERP-uppgradering och måste konfigureras på nytt.

Digitala medarbetare måste ledas, precis som deras mänskliga kollegor

Föreställ dig en organisation utan regler och målsättningar. Alla får göra vad de vill och hur de vill utan att göra överenskommelser med sina kollegor. Jag tror att en sådan organisation inte skulle bli särskilt framgångsrik eller långvarig. Idag pratar man ofta om självstyrda team och organisationer baserade på Teal eller holakrati, men de är långt från anarkistiska. Även dessa organisationer har ett tydligt mål och grundläggande spelregler. Likaså behöver digitala medarbetare ledning och tydliga mål – än så länge kan de tyvärr inte organisera sig själva.

Hur går man från pilotprojekt till verklig produktivitet?

Vissa organisationer har upplevt eufori över lyckade pilotprojekt, som har övergått till djup besvikelse när de verkliga resultaten har visat sig vara ganska blygsamma och inte uppfyllt verksamhetsmålen. Detta beror ofta på att målen inte är tillräckligt tydliga, att de tekniska plattformarna har för dålig skalbarhet och att det saknas fungerande modeller för ledning och organisering.

Vi på Digital Workforce har sett att de digitala medarbetarnas produktivitetskurva stiger för långsamt hos alldeles för många kunder. När du gör rätt från början, sköter sig resten ganska lätt: definiera dina automatiseringsmål tydligt, bygg en skalbar plattform och utarbeta prioriterings- och beslutsmodeller. Det här är inte raketforskning, men ett nödvändigt ont – ett steg som många dessvärre hoppar över. Låter det här bekant? Prata med oss, så hjälper vi dig.

Få upp farten direkt

Digital Workforce har redan gjort den här resan med flera organisationer. Tillsammans med kunderna har vi våndats och kommit till nya insikter. Dessa erfarenheter har lett till kunskaper i hur digitala medarbetare bör ledas inom den nordiska organisationskulturen och IT-miljön. Vi har tagit fram ett program för hur du implementerar en digital medarbetare på bara 100 dagar. Det hjälper dig att gå från slumpmässiga pilotprojekt till verklig produktivitet med ett självfinansierande RPA-program. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jari Annala: jari.annala@digitalworkforce.fi / +358(0) 400 33 85 85

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

Artikel: Jari Annala –Digital (R)evolutionist, Digital Workforce

Bild KeWynn Lee licens CC BY 2.0

Robotic Process Automation vs. Integration

Robotic Process Automation används ofta för överföring av data mellan två eller flera system. En order kommer in i system A, leveransen sker via system B. En patient skrivs in på sjukhuset i system M, läkaren hämtar uppgifter om patienten från system N. En kund fyller i en skadeanmälan i system X, försäkringsbolaget skriver sitt svar i system Y. Och så vidare. Hur man ska överföra data mellan olika system är inget nytt problem och RPA är inte den enda lösningen.

Systemintegration är vardagsmat sedan en tid tillbaka. Syftet är att koppla ihop olika system för att få dem att fungera tillsammans så pass bra att de kan hanteras som ett enda system, i stället för en samling system.

När jag lämnade integrationsvärlden bakom mig för att bekanta mig med RPA, överraskades jag av såväl skillnaderna som likheterna mellan dessa lösningar. Båda besvarade ofta samma frågor, men på olika sätt.

Mitt snabba sätt att förklara skillnaderna mellan lösningarna utmynnade i frasen ”RPA är som en plåsterintegration”. Med andra ord går RPA snabbt och enkelt att implementera, men lösningen är inte där för alltid. Å andra sidan kan man se på RPA ur ett bredare, strategiskt perspektiv, och då är plåsterintegration inte en bra beskrivning. I den här artikeln fokuserar jag dock på att förklara de tekniska skillnaderna mellan RPA och systemintegration.

rpaintegraatioDet är ofta billigare och snabbare att få olika system att kommunicera genom RPA än genom integration. Det beror på att RPA-tekniken kan implementeras utan några ändringar i befintliga system. RPA fungerar på samma sätt som en mänsklig medarbetare, som en bro mellan de olika systemen. På bara en dag kan roboten lära sig en enkel process som utförs av en människa, vilket innebär att man snabbt kan dra nytta av fördelarna med tekniken. Samma teknik kan dessutom programmeras för nya användningsområden när organisationens behov förändras. Ur användarperspektiv kräver RPA betydligt mindre teknisk kompetens än en systemintegration. Många RPA-program är uppbyggda så att man inte behöver kunskaper i kodning för att kunna använda dem. En systemintegration däremot är så komplex att man måste ha specialkompetens för att genomföra den.

Även om det kan tyckas som att min infallsvinkel idealiserar RPA, tar den i själva verket fram de bra och dåliga sidorna med båda metoderna. Snabba och billiga lösningar är ofta önskvärda, men det kan vara värt att betala extra för förvissningen om att du informeras direkt ifall det blir fel på bilens bromsar och att reservsystemet aktiveras på en gång. Allt har sin tid och plats. Ibland är systemintegrationer nödvändiga eller rentav oundvikliga, men i många fall innebär de onödigt jobb och omotiverade kostnader – då är en RPA-lösning alldeles tillräcklig.

 

 

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

Artikel: Emma Luukka – RPA Solutions Consultant, Digital Workforce
Foto Patrik Theander licens CC BY 2.0

En blick in i framtiden med professor Leslie Willcocks: RPA och den föränderliga arbetsvärlden

Nu när 2017 närmar sig med stormsteg känns det passande med en blick in i framtiden. I vår exklusiva intervju med professor Willcocks tittar vi framåt inom två områden: användningen av RPA (Robotic Process Automation) och hur den påverkar marknaden i stort.

I november ordnade Digital Workforce ett unikt frukostseminarium om betydelsen av RPA inom digital strategi. Vi välkomnade förväntansfullt evenemangets huvudtalare professor Willcocks. Leslie Willcocks, professor vid London School of Economics, är en av världens mest ansedda forskare, talare och författare av affärslitteratur inom automatisering av kunskapsarbete. Efter seminariet satte vi oss på tu man hand med Willcocks för att få svar på några av våra frågor.

 RPA gör störst nytta i samband med affärsprocesser om tekniken etableras. Hur kan organisationer uppnå denna fördel när de går vidare med RPA?

”En av organisationerna som vi har studerat hade en intressant arbetsmodell, som jag absolut tycker skulle kunna kopieras på annat håll. Företaget hade identifierat åtta nyckelkompetenser in-house som de kombinerade med kundtillgångar för att bilda en tredje enhet för tjänsteleverans. En av organisationens nyckelkompetenser var Business Process Re-Engineering (BPR), som handlar om att omstrukturera verksamhetsprocesser – ett område som passar perfekt för RPA.

 

RPA befinner sig inte i ett vakuum. Tekniken måste tillämpas på något och den passar processer bäst, men den måste passa människor också. I de första RPA-projekten fokuserade man på att fixa enskilda processer; som att sätta plåster på ett sår – om än ett bra plåster. Att fixa enskilda processer ger begränsade fördelar jämfört med att tillämpa tekniken på strategisk nivå, vilket förutsätter att man är villig att skapa nya möjligheter. Vi upptäckte emellertid att alla bra processprinciper, såsom Sex Sigma och Lean, som tur är fungerar väldigt bra med RPA. Principerna kräver att företaget analyserar sin affärsstrategi och sina nyckeltal ur ett bredare perspektiv och tänker igenom hur de står i relation till företagets processtekniker och anställda. De som inför RPA idag gör just det här.”

 

Med tanke på framtida utveckling, skulle möjligheterna med RPA kunna utvidgas ännu mer?

”RPA-tekniken är bara en liten bit i det stora automatiseringspusslet. Digitalisering bör betraktas som en helhet. De organisationer som jag känner till har ett Center of Excellence (CoE) som arbetar med automatisering. Detta arbetssätt bör tillämpas även om RPA är det enda verktyget som används just nu. Förutom RPA kan man använda Business Analytics och öka automatiseringen genom att analysera ostrukturerade data med till exempel kognitiv intelligens. Nästa självklara steg borde vara att skapa en plattform där alla dessa lösningar kan integreras.”

 

Hur tror du att RPA kommer att påverka marknaden i stort?

”RPA är inte förenat med etiska konflikter och problem med eftersatta regelverk i samma utsträckning som andra robottekniker. Tvärtom använder organisationer ofta RPA för att uppfylla kraven i bestämmelser. Det är hur som helst viktigt att området för modern teknik är väl reglerat. Bestämmelserna hjälper till att styra effekten av snabba förändringar medan samhällskonsekvenserna av ökad verksamhetseffektivitet är beroende av att makt och välstånd fördelas rättvist.

Studier visar att jobb både skapas och försvinner som ett resultat av RPA. Det är också en tydlig skillnad mellan att använda tekniken som ett komplement och som en ersättning. Uppgifterna i de flesta studier är dock inte fullständiga. Sådana bristfälliga studier talar om en jobbförlust på 47 % på grund av automatisering. Enligt våra undersökningar verkar det realistiskt med 14–16 % färre jobb i sektorerna där RPA används. Merparten av den minskade arbetsbördan omvandlas dock inte i förlust av heltidstjänster utan i deltidstjänster.

 

Ibland tycks det onödigt fördomsfullt att använda termen ’robot’ med tanke på att RPA lika gärna kan beskrivas som en mjukvarulösning. Jag beskriver ofta RPA som att man ”tar roboten ur människan”, för det är precis vad tekniken gör. Mängden kunskapsarbete har ökat dramatiskt i alla sektorer, från sjukvården till bankväsendet. Under de senaste 10 åren har inte en enda av de personer jag intervjuat sagt att arbetsbördan har varit oförändrad eller minskat! Detta faktum har till stor del passerat obemärkt förbi i den allmänna debatten, men resulterat i en situation där implementering av RPA är fantastiskt för alla utarbetade människor.”

 

Digital Workforce tackar professor Willcocks för att han delade med sig av sina tankar om framtiden inom RPA och önskar alla läsare ett framgångsrikt nytt år!

 

 

Foto Riyesh Menon licens CC BY 2.0