Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase – Robotics hos Nordea

Datum: 29/11
Kl 08.00-09.45
Plats: Vasateatern, Vasagatan 19 Stockholm

Kundcase: Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken
Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor
Nordea startade tidigt med RPA teknologin m.h.a. Blue Prism och har under de 3 senaste åren utvecklat detta från små decentraliserade piloter till en av de största RPA-fabrikerna i Norden.
De 300 digitala medarbetarna hanterar idag 2,1 miljoner transaktioner i 300 robotiserade processer. Detta ger vinster för banken i form av ökad regelefterlevnad, snabbare respons till kunder, högre transparens i processerna, snabb och flexibel hantering vid förändring i transaktionsvolymer, och sist men inte minst, mer tid för medarbetarna på Nordea till att möta sina kunder. På detta frukostseminarium kommer ”Nordea Center of Excellence” att dela med sig av reflektioner från sin RPA-resa, vad man lärt, framgångar och utmaningar… samt de många utestående aktiviteter som kvarstår för att ytterligare skapa framgång.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase Skandia och Esbo kommun hemsjukvård

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: Skandia berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 9:e november kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Tiina Leivo, Head of Healthcare berättar därefter om utvecklingen och tillämpningen av RPA och AI inom Hälso- och sjukvård och hur man där implementerat digitala medarbetare och hur detta transformerat verksamheter.

Skandias Chef för Kundcenter Risk och Hälsa Maria Bofeldt berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta effektiviserat deras verksamhet. Maria delar Skandias erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Träffa oss på eFörvaltningsdagarna 10-11 Oktober 2018


Kom och träffa oss på eFörvaltningsdagarna – Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. eFörvaltningsdagarna arrangeras på Stockholmsmässän 10-11 Oktober 2018.

Välkommen att ta del av programmet som är särskilt framtaget för dig som arbetar med verksamhetsutveckling,
digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.

Du hittar oss i monter T03:12.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase PwC

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: PwC berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 13:e september kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.
PWC:s Head of AI & Automation Marcus Henriksson berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta transformerar deras verksamhet. Marcus delar PwC:s erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

Digital transformation

Alla pratar om den digitala transformationen just nu. Tror ingen företagsledning inte har det på sin agenda. Om så är fallet är det hög tid att ta tag i det nu. Det pratas om att det går fort och att det är nu det händer. Det tycker inte jag. Jag har arbetat i IT-branschen sedan millenieskiftet. Och i princip allt vi sa då, det är det som händer nu. Webbhandel, datorer och telefoner som blir som ett, nya sociala plattformar vi kommer mötas på för att umgås, obrutna värdekjedjor där informationen flödar mellan systemen inom och mellan företag. Ja, så blev det. Men det tog inte två år. Det tog 20 år. Timing är allt.

Efter att ha jobbat 10 år med integration och sett utmaningarna med hur komplicerat det är, hur lång tid det tar och hur mycket det kostar är jag otroligt taggat på att nu jobba med RPA – Robotic Process Automation. Vi kommer inte lösa integrationsspagettin. Vi kommer inte lösa utmaningarna med bristande gemensam standard. Vi löser det front end istället. Genialt! Robotisering är ett verktyg i digitaliseringslådan, och ett väldigt bra sådant. Vi låter robotarna jobba i systemen på samma sätt som människor gör, men de gör det 10 ggr snabbare, gör aldrig misstag och behöver aldrig vila, mat eller sömn. Till en bråkdel av kostnaden av att ha människor anställda.

Det vi ser nu på tjänstemanna sidan är samma transformation vi såg i industrin på 80- och 90-talet när robotarna kom och tog de farliga, smutsiga och tråkiga jobben. Ingen saknar de jobben idag. Och idag är det fler människor anställda inom industrin än på 80- och 90-talet för att produktiviteten ökat. Jag tror vi kommer se exakt samma utveckling på tjänstemmanasidan. Robotarna tar de tråkiga, enformiga, monotona, repetetiva arbetsuppgifterna ingen männsiska ska behöva öda tid på på 2010-talet. Låt människorna gör det vi är bra på istället, det kreativa, kognitiva och relationssakapande. Arbetsuppgifter kommer att försvinna. Nya kommer till. Och på sikt kommer det skapas fler jobb för att produktiviteten ökar.

Digital Workforce presenterar: en serie webbinarier under temat ”The Business of AI”

Vi står inför den mest spännande revolutionen i människans historia: intelligenta teknologier utvecklas i rasande takt och förändrar status quo i alla områden av livet. Sättet vi arbetar på och gör affärer håller på att förändras fundamentalt. Vi behöver förstå dessa nya förutsättningar och lära oss om dem . Vad bör du veta i nuvarande stund och vad bär framtiden med sig? Digital Workforce nya initiativ, webbinariet The Business of AI, länkar samman affärsledare med experter och visionärer inom AI. Anslut för att ta del av den kunskap du behöver just nu!

Digital Workforce lanserade nyligen ett nytt initiativ för att möta behoven från dagens affärsledare som söker kunskap inom AI. The Business of AI – serien står värd för en månatlig diskussion, vid varje tillfälle med en ny AI expert som delar med sig av nya perspektiv inom ämnet. Alla webbinarier samlas i en kunskapsdatabas som nås via följande länk: ai.digitalworkforce.eu.

Seriens preimäravsnitt gästas av den bästsäljande AI-författaren Antti Merilehto kl 9.00 CEST den 11e April.

Centrala punkter som tas upp i webbinariet inkluderar:
Hur påverkar AI sättet vi gör affärer och hur snabbt sker förändringen?
Vilka möjligheter finns med AI?
Vilka är de nya kraven och behoven för ledning och strategi?
Hur snabbt och på vilket sätt ska ledningen anpassa sig?

Registrering är nu öppen – anmäl dig utan kostnad här!
Var vänlig notera att webinarierna hålls på engelska.

Hur kan en Digital medarbetare hjälpa er med GDPR i praktiken?

Robotic Process Automation (RPA) är ofta det enklaste sättet att hantera GDPR i praktiken. I och med den nya lagstiftningen har kunder rätt att kontrollera vilken information som finns lagrad om henne/honom och i vilka system. Kunden ges även rätt att flytta data eller att ”bli glömd”. Kunder skall också meddelas inom 72 timmar om ett dataintrång skett.

GDPR berör således alla organisationer som hanterar personlig information som namn, telefonnummer, bankuppgifter, personnummer och adresser. Detta innebär påfrestningar på organisationer som kan tyckas enorma. Personuppgifter kan ligga lagrade i många olika system och konsekvenserna av detta är inte alltid genomtänkta.

Vad händer i praktiken om kunder eller anställda vill flytta data eller ”glömmas bort”? Hur skapas sådana rapporter enkelt och med rimlig arbetsinsats? Manuell hantering är både kostsam och felmarginalen hög. Det är lätt att glömma ett system eller uppgift i mängden av information. Komplicerade integrationer eller annan traditionell IT utveckling kan vara ett alternativ men är många gånger kostsamt.

Det är här den digitala medarbetaren eller mjukvaruroboten kommer in. Den Digitala medarbetaren älskar administrativt rutinjobb och glömmer inte bort uppgifter eller system. Den störs inte av att telefonen ringer och kan jobba dygnet runt utan paus och alltid hålla satta tidsgränser. Den digitala medarbetaren bryr sig inte om att den skapar samma rapport om och om igen. Den arbetar helt efter det regelverk den är lärd att följa.

Om ett dataintrång skulle ske och en obehörig mot förmodan skulle komma över personlig data tillhörande hundratals eller tusentals kunder. Hur skall alla kunna notifieras inom 72 timmar? Svårt manuellt men med en digital medarbetare kan detta hanteras inom given tidsram.

Hanterar ditt företag GDPR med manuella resurser eller har ni fortfarande inte helt löst uppgiften? Vi har erfarenhet och har hjälpt flera kunder med detta i praktiken.

Att våra Digitala medarbetare även hanterar annan gallring av data, jobbar i kundservice, kör löner, stämmer av konton, uppdaterar räntor, schemalägger vikarier, arbetar i journalsystem, arkiverar avtal och bistår med ökad service till kommuninvånare, ja det är bara några få exempel på att den digitala arbetskraften är här för att stanna och på vad roboten kan arbeta med när den inte hjälper till med GDPR.

Intressant? Hör av er till oss!

Mia Lenman, Sales Executive
Mia.lenman@digitalworkforce.se

Kenneth.tellebo, Country manager
Kenneth.tellebo@digitalworkforce.se

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare 7:e september

Välkommen på frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare -Kundcase: Nordea delar sina erfarenheter

Tid: 7:e september kl 08.30-10.00 (frukost serveras i anslutning till skybaren ifrån 08.30)
Plats: Skybaren på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

Software Robotics är en megatrend som kommer att innebära ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilken kompetens du behöver.

Hur kan du förbereda dig och din befintliga personal på att ta emot en helt ny sorts medarbetare? Hur långt har andra kommit i utvecklingen och vilka lärdomar har de dragit? Vilka kommer att lyckas med den digitala förflyttningen? Hur påverkas din verksamhet och bransch av den nya digitala arbetskraften de närmaste 10 åren?

Trender, inspiration och digitala medarbetare i praktiken

Förmiddagen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som talar om vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda. Nordeas Group Head of Robotics Strategy & Innovation Mattias Fras berättar sedan om bolagets resa från förstudie till implementerad digital medarbetare i egen regi och delar med sig av utmaningar och lärdomar.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Frukostseminariet har varit väldigt populärt och är nu fullbokat!

Som ett alternativ håller vi ett webinar samma dag på engelska där Telia delar sina erfarenheter, du hittar anmälan här.

Digital Workforce är det enda tjänsteföretaget i Norden som inriktar sig på enbart mjukvarurobotar. Vi automatiserar administrativa rutinuppgifter och frigör tid till lönsammare och viktigare uppgifter. Vi ger våra kunder tillgång till Nordens största expertnätverk inom digital arbetskraft.

[free webinar] Lär dig mer om RPA – Skandia och Blue Prism berättar

Välkommen att delta i ett Robotic Process Automation Webinar med Skandia och Blue Prism

Hur vi får ut maximal nytta av digitala medarbetare i alla organisationer?

Torsdag Juni 8 kl 09.00 – 09.45

Diskussion angående automatisering av administrativa uppgifter, best practices och erfarenheter kring införande av RPA kommer att vara i fokus. Delta i vårt webinar med Folke Fernström från Skandia (Project Manager RPA) som delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar inom RPA tillsammans med Kenneth Tellebo från Digital Workforce (Country manager) och Rob Woodward från Blue Prism (Pre-sales Consultant).

Gör din röst hörd och få frågor besvarade under den direktsända Q&A-sessionen.

Sessionen kommer att vara på Svenska med undantag av Rob som talar engelska.

Registrera och reservera din virtuella plats:

Till anmälan!

Digital Workforce Services

Digital Workforce är den enda nordiska organisationen som helt specialiserat sig inom RPA. Vi automatiserar repetitiva digitala administrativa uppgifter och frigör tid till att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Digital Workforce grundades sommaren 2015 och har över 50 anställda RPA specialister i Finland, Polen och Sverige. www.digitalworkforce.se

Välkommen att delta i vårt Webinar!

Den digitala medarbetaren – IT-chefens bästa vän

Sluta vänta på nästa uppgradering

Många av de IT-chefer och verksamhetschefer som jag mött har ett återkommande tema i sin organisation: man väntar på något. En ny version, en ny funktion eller ett nytt IT-system som ersätter det gamla och som ska göra livet lättare och processerna effektivare. ”Sen när det nya systemet kommer blir allt annorlunda”. Ganska många organisationer tycks leva från dag till dag i väntan på nästa uppgradering.

Ett annat vanligt fenomen är att organisationerna har enormt många utvecklingsprojekt, varav flertalet inte tycks framskrida på önskat sätt. Det råder en ständig känsla av stress och ofullständighet; man slutför inte saker utan slösar bort tiden på att hoppa mellan uppgifter. Vore det inte bättre att prioritera uppgifterna och genomföra dem snabbt en efter en, istället för långsamt sida vid sida? I dagens samhälle måste saker ske nu, inte i morgon.

Ett nytt verktyg

Den digitala medarbetaren utökar IT-chefens verktygslåda med ett nytt sätt att arbeta snabbare, smidigare och till en bråkdel av kostnaden. Att lära den digitala medarbetaren rutiner inom kunskapsarbete tar normalt mindre än tio dagar och kostar en tiondel av traditionell IT-utveckling och systemintegration. Detta skapar förutsättningar att testa nya, tidigare omöjliga koncept, låt säga elektronisk självbetjäning vid sidan av ett legacy-system.

Den rådande trenden inom agil verksamhets- och strategiutveckling är förhållningssätt av typen ”Fail Fast” och ”Minimum Viable Product”. Varför göra stora investeringar i IT-utveckling om man inte kan garantera affärsframgång? Å andra sidan känns en helt manuell process inte heller som en bra och skalbar lösning om tillväxten blir explosionsartad, vilket inte alls är omöjligt i denna digitaliseringens tidsålder.

Den digitala medarbetaren löser inte alla problem

Få verktyg kan användas till allt, inte heller den digitala medarbetaren. Dess största styrkor är lönsamhet och agilitet. Den digitala medarbetaren ersätter inte utveckling av organisationens grundläggande IT-system. Om systemutvecklingen försummas helt, föråldras systemen och IT-arkitekturen blir bristfällig.

På lång sikt kan avsaknaden av IT-utveckling leda till att Robotic Process Automation (RPA) – tekniken som den digitala medarbetaren bygger på – blir företagets grundläggande IT-system. Då bildas ett nytt affärssystem av databaserna som den digitala medarbetaren använder (t.ex. Excel, e-post och arbetsköer). Om så är fallet kan jag garantera att den röda tråden i den övergripande arkitekturen går förlorad och det blir väldigt svårt att veta var alla viktiga uppgifter finns.

Rätt tillämpad kommer den digitala medarbetaren fördubbla produktiviteten och utvecklingstakten

En gång i tiden var yxan en revolutionerande uppfinning. Trots det skulle jag inte försöka utföra alla sysslor i hemmet med en yxa. Detsamma gäller den digitala medarbetaren – du bör identifiera var den gör störst nytta i din organisation. Den digitala medarbetaren är bäst på att automatisera rutinuppgifter så att mänskliga kollegor slipper utföra ”robotuppgifter”. Samtidigt kan RPA påskynda IT-utvecklingen och göra den mer flexibel.

En gammal sanning om IT-utveckling är att ”för mycket agilitet i utvecklingen gör driften stelbent”. Detta gäller även den digitala medarbetaren om den hanteras felaktigt. Rätt tillämpad är dock modern processautomation baserad på återanvändbara objekt något som IT-chefer har svårt att förbise.

Den digitala medarbetaren är ett viktigt verktyg för att öka produktiviteten, men kanske ännu viktigare för att snabba upp verksamhetsutvecklingen. RPA sätter en otrolig fart på IT-utvecklingen – en fart som de flesta organisationer ännu inte har skådat.

Säg hejdå till väntan på nästa uppgradering och hej till äkta digitalisering!

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

Artikel: Jari Annala – Digital (r)evolutionist, Digital Workforce

Foto Sergei Galyonkin licens CC BY 2.0