Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase – Robotics hos Nordea

Datum: 29/11
Kl 08.00-09.45
Plats: Vasateatern, Vasagatan 19 Stockholm

Kundcase: Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken
Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor
Nordea startade tidigt med RPA teknologin m.h.a. Blue Prism och har under de 3 senaste åren utvecklat detta från små decentraliserade piloter till en av de största RPA-fabrikerna i Norden.
De 300 digitala medarbetarna hanterar idag 2,1 miljoner transaktioner i 300 robotiserade processer. Detta ger vinster för banken i form av ökad regelefterlevnad, snabbare respons till kunder, högre transparens i processerna, snabb och flexibel hantering vid förändring i transaktionsvolymer, och sist men inte minst, mer tid för medarbetarna på Nordea till att möta sina kunder. På detta frukostseminarium kommer ”Nordea Center of Excellence” att dela med sig av reflektioner från sin RPA-resa, vad man lärt, framgångar och utmaningar… samt de många utestående aktiviteter som kvarstår för att ytterligare skapa framgång.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase Skandia och Esbo kommun hemsjukvård

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: Skandia berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 9:e november kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Tiina Leivo, Head of Healthcare berättar därefter om utvecklingen och tillämpningen av RPA och AI inom Hälso- och sjukvård och hur man där implementerat digitala medarbetare och hur detta transformerat verksamheter.

Skandias Chef för Kundcenter Risk och Hälsa Maria Bofeldt berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta effektiviserat deras verksamhet. Maria delar Skandias erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Webinar om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase Järfälla kommun

Välkommen på kostnadsfritt webinar om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: Järfälla kommun berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 25:e oktober kl 09.00-10.00

Den digitala transformationen pågår för fullt. Många kommuner sliter med hur man ska klara det kommunala uppdraget med växande befolkning, fler lagkrav och medborgarnas förväntan på mer och snabbare service utan att höja skatten och anställa fler.

Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Järfälla kommuns verksamhetsutvecklare Zara Bengtsson berättar därefter om kommunens implementation av RPA från förstudie, och val av processer till implementerade digitala medarbetare och hur detta påverkar deras verksamhet. Zara delar kommunens erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de planerar att skala upp sitt RPA initiativ. Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

 

Digital Workforce expanderar internationellt med kognitiva lösningar

Digital Workforce, Nordens snabbast växande företag med 175 anställda, som arbetar med intelligent affärsprocess automatisering expanderar internationellt utanför Norden med sin molnlösning för IPA (intelligent process automation). Plattformen gör digitala medarbetare och kognitiva lösningar mer lätttilgängliga för den internationella marknaden. Bolagets investerare möjliggör expansionen genom att investera ytterligare €3 miljoner i bolaget.

Sedan starten har Digital Workforce transformerat affärsprocesser med digitala medarbetare genom Robotic Process Automation. Företaget har Automatiserat över 800 processer och visat att det finns en enorm ROI genom att automatisera digitalt och regelbaserat arbete i stora organisationen i alla branscher. Genom machine learning och andra artificiell intelligens teknologier kan organisationer automatisera än mer komplexa uppgifter och använda ostrukturerad data som tal, bilder, text och sensordata som data källa.

”Kognitiva teknologier kommer ha en enorm påverkan på affärsprocesser, både genom att effektivisera befintliga processer och skapa nya. Vårt mål är att expandera vår innovativa, flexibla och kostnadseffektiva molnlösning till att även inkludera kognitiva teknologier. Genom att göra intelligenta och lärande digitala medarbetare tillgängliga för våra kunder kan de snabbt dra fördelar av dessa banbrytande teknologier i kombination med RPA” säger Heikki Länsisyrjä, en av grundarna till Digital Workforce.

“Vi har varit med och finansierat grundandet och expansionen av Digital Workforce från början och är nöjda med att fortsätta vårt investeringsåtagande. Företaget växer snabbt och har flest certifierade specialister inom intelligent automatisering anställda i norra Europa. Det är ett kompetent team med ett praktiskt tillvägagångssätt kring kognitiva teknologier på en snabbt växande marknad.“, säger Timo Ahopelto från Lifeline Ventures.

Digital Workforce har idag verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Med ytterligare investering kan företaget undersöka tillväxtmöjligheter på nya potentiella marknader.

Investerarna I denna runda är Capman Growth Fund tillsammans med tidigare investerare Leena Niemistö och Lifeline Ventures.

Träffa oss på eFörvaltningsdagarna 10-11 Oktober 2018


Kom och träffa oss på eFörvaltningsdagarna – Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. eFörvaltningsdagarna arrangeras på Stockholmsmässän 10-11 Oktober 2018.

Välkommen att ta del av programmet som är särskilt framtaget för dig som arbetar med verksamhetsutveckling,
digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.

Du hittar oss i monter T03:12.

Digital transformation

Alla pratar om den digitala transformationen just nu. Tror ingen företagsledning inte har det på sin agenda. Om så är fallet är det hög tid att ta tag i det nu. Det pratas om att det går fort och att det är nu det händer. Det tycker inte jag. Jag har arbetat i IT-branschen sedan millenieskiftet. Och i princip allt vi sa då, det är det som händer nu. Webbhandel, datorer och telefoner som blir som ett, nya sociala plattformar vi kommer mötas på för att umgås, obrutna värdekjedjor där informationen flödar mellan systemen inom och mellan företag. Ja, så blev det. Men det tog inte två år. Det tog 20 år. Timing är allt.

Efter att ha jobbat 10 år med integration och sett utmaningarna med hur komplicerat det är, hur lång tid det tar och hur mycket det kostar är jag otroligt taggat på att nu jobba med RPA – Robotic Process Automation. Vi kommer inte lösa integrationsspagettin. Vi kommer inte lösa utmaningarna med bristande gemensam standard. Vi löser det front end istället. Genialt! Robotisering är ett verktyg i digitaliseringslådan, och ett väldigt bra sådant. Vi låter robotarna jobba i systemen på samma sätt som människor gör, men de gör det 10 ggr snabbare, gör aldrig misstag och behöver aldrig vila, mat eller sömn. Till en bråkdel av kostnaden av att ha människor anställda.

Det vi ser nu på tjänstemanna sidan är samma transformation vi såg i industrin på 80- och 90-talet när robotarna kom och tog de farliga, smutsiga och tråkiga jobben. Ingen saknar de jobben idag. Och idag är det fler människor anställda inom industrin än på 80- och 90-talet för att produktiviteten ökat. Jag tror vi kommer se exakt samma utveckling på tjänstemmanasidan. Robotarna tar de tråkiga, enformiga, monotona, repetetiva arbetsuppgifterna ingen männsiska ska behöva öda tid på på 2010-talet. Låt människorna gör det vi är bra på istället, det kreativa, kognitiva och relationssakapande. Arbetsuppgifter kommer att försvinna. Nya kommer till. Och på sikt kommer det skapas fler jobb för att produktiviteten ökar.

Digital Workforce Young Talent Night har anlänt till Stockholm! Är du en av framtidens talanger? Välkommen till vårt kvällsevenemang den 19.4.2018.

Är du intresserad av robotics och automatisering? Vill du vara med och skapa framtidens arbetsliv? Digital Workforce bjuder unga talanger på en inspirerande kväll med mjukvarurobotik och framtidens arbetsliv på agendan. Anmäl dig till denna gratis tillställning- antalet lediga platser är begränsat!

Digital Workforce bjuder framtidens talanger till ett kvällsevenemang till Digital Workforces lokaler i Stockholm Torsdagen den 19:e April från kl. 17.30 framåt. Under kvällen kommer både de senaste trenderna inom arbetslivet samt hur en digital medarbetare fungerar att presenteras. Förutom detta kommer vi att berätta mer om 2018 Bootcamp-program, där en utvald grupp av eventets deltagare får en utbildning i mjukvarurobotik. De som klarar sig igenom Bootcampent har även en unik chans att bli en del av DWF:s team. Mellan presentationerna och workshopparna kommer vi att bjuda deltagarna på dryck och en delikat middag samt värma upp stämningen för kvällen med mingel och nätverkande med övriga deltagare. Anmäl dig till denna gratis tillställning på Eventbrite-sidan!

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare 22:a mars

Software Robotics är en megatrend som kommer att innebära ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilken kompetens du behöver.

Hur kan du förbereda dig och din befintliga personal på att ta emot en helt ny sorts medarbetare? Hur långt har andra kommit i utvecklingen och vilka lärdomar har de dragit? Vilka kommer att lyckas med den digitala förflyttningen? Hur påverkas din verksamhet och bransch av den nya digitala arbetskraften de närmaste 10 åren?

Trender, inspiration och digitala medarbetare i praktiken

Förmiddagen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som talar om vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Välkommen!

Tid: 22:a mars kl 08.30-10.00 (frukost serveras i anslutning till skybaren ifrån 08.00)

Plats: Skybaren på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm
Hur: Kostnadsfritt. Anmälan via formulär nedan

 

Hur kan en Digital medarbetare hjälpa er med GDPR i praktiken?

Robotic Process Automation (RPA) är ofta det enklaste sättet att hantera GDPR i praktiken. I och med den nya lagstiftningen har kunder rätt att kontrollera vilken information som finns lagrad om henne/honom och i vilka system. Kunden ges även rätt att flytta data eller att ”bli glömd”. Kunder skall också meddelas inom 72 timmar om ett dataintrång skett.

GDPR berör således alla organisationer som hanterar personlig information som namn, telefonnummer, bankuppgifter, personnummer och adresser. Detta innebär påfrestningar på organisationer som kan tyckas enorma. Personuppgifter kan ligga lagrade i många olika system och konsekvenserna av detta är inte alltid genomtänkta.

Vad händer i praktiken om kunder eller anställda vill flytta data eller ”glömmas bort”? Hur skapas sådana rapporter enkelt och med rimlig arbetsinsats? Manuell hantering är både kostsam och felmarginalen hög. Det är lätt att glömma ett system eller uppgift i mängden av information. Komplicerade integrationer eller annan traditionell IT utveckling kan vara ett alternativ men är många gånger kostsamt.

Det är här den digitala medarbetaren eller mjukvaruroboten kommer in. Den Digitala medarbetaren älskar administrativt rutinjobb och glömmer inte bort uppgifter eller system. Den störs inte av att telefonen ringer och kan jobba dygnet runt utan paus och alltid hålla satta tidsgränser. Den digitala medarbetaren bryr sig inte om att den skapar samma rapport om och om igen. Den arbetar helt efter det regelverk den är lärd att följa.

Om ett dataintrång skulle ske och en obehörig mot förmodan skulle komma över personlig data tillhörande hundratals eller tusentals kunder. Hur skall alla kunna notifieras inom 72 timmar? Svårt manuellt men med en digital medarbetare kan detta hanteras inom given tidsram.

Hanterar ditt företag GDPR med manuella resurser eller har ni fortfarande inte helt löst uppgiften? Vi har erfarenhet och har hjälpt flera kunder med detta i praktiken.

Att våra Digitala medarbetare även hanterar annan gallring av data, jobbar i kundservice, kör löner, stämmer av konton, uppdaterar räntor, schemalägger vikarier, arbetar i journalsystem, arkiverar avtal och bistår med ökad service till kommuninvånare, ja det är bara några få exempel på att den digitala arbetskraften är här för att stanna och på vad roboten kan arbeta med när den inte hjälper till med GDPR.

Intressant? Hör av er till oss!

Mia Lenman, Sales Executive
Mia.lenman@digitalworkforce.se

Kenneth.tellebo, Country manager
Kenneth.tellebo@digitalworkforce.se

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare 7:e september

Välkommen på frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare -Kundcase: Nordea delar sina erfarenheter

Tid: 7:e september kl 08.30-10.00 (frukost serveras i anslutning till skybaren ifrån 08.30)
Plats: Skybaren på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

Software Robotics är en megatrend som kommer att innebära ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilken kompetens du behöver.

Hur kan du förbereda dig och din befintliga personal på att ta emot en helt ny sorts medarbetare? Hur långt har andra kommit i utvecklingen och vilka lärdomar har de dragit? Vilka kommer att lyckas med den digitala förflyttningen? Hur påverkas din verksamhet och bransch av den nya digitala arbetskraften de närmaste 10 åren?

Trender, inspiration och digitala medarbetare i praktiken

Förmiddagen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som talar om vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda. Nordeas Group Head of Robotics Strategy & Innovation Mattias Fras berättar sedan om bolagets resa från förstudie till implementerad digital medarbetare i egen regi och delar med sig av utmaningar och lärdomar.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Frukostseminariet har varit väldigt populärt och är nu fullbokat!

Som ett alternativ håller vi ett webinar samma dag på engelska där Telia delar sina erfarenheter, du hittar anmälan här.

Digital Workforce är det enda tjänsteföretaget i Norden som inriktar sig på enbart mjukvarurobotar. Vi automatiserar administrativa rutinuppgifter och frigör tid till lönsammare och viktigare uppgifter. Vi ger våra kunder tillgång till Nordens största expertnätverk inom digital arbetskraft.