Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase – Robotics hos Nordea

Datum: 29/11
Kl 08.00-09.45
Plats: Vasateatern, Vasagatan 19 Stockholm

Kundcase: Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken
Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Robotics hos Nordea – Från småskalig pionjär till 300 robot-kollegor
Nordea startade tidigt med RPA teknologin m.h.a. Blue Prism och har under de 3 senaste åren utvecklat detta från små decentraliserade piloter till en av de största RPA-fabrikerna i Norden.
De 300 digitala medarbetarna hanterar idag 2,1 miljoner transaktioner i 300 robotiserade processer. Detta ger vinster för banken i form av ökad regelefterlevnad, snabbare respons till kunder, högre transparens i processerna, snabb och flexibel hantering vid förändring i transaktionsvolymer, och sist men inte minst, mer tid för medarbetarna på Nordea till att möta sina kunder. På detta frukostseminarium kommer ”Nordea Center of Excellence” att dela med sig av reflektioner från sin RPA-resa, vad man lärt, framgångar och utmaningar… samt de många utestående aktiviteter som kvarstår för att ytterligare skapa framgång.

Anmäl dig nu!

By submitting this form you agree that we may contact you in a manner as describribed in our privacy policy.

Digital Workforce expanderar internationellt med kognitiva lösningar

Digital Workforce, Nordens snabbast växande företag med 175 anställda, som arbetar med intelligent affärsprocess automatisering expanderar internationellt utanför Norden med sin molnlösning för IPA (intelligent process automation). Plattformen gör digitala medarbetare och kognitiva lösningar mer lätttilgängliga för den internationella marknaden. Bolagets investerare möjliggör expansionen genom att investera ytterligare €3 miljoner i bolaget.

Sedan starten har Digital Workforce transformerat affärsprocesser med digitala medarbetare genom Robotic Process Automation. Företaget har Automatiserat över 800 processer och visat att det finns en enorm ROI genom att automatisera digitalt och regelbaserat arbete i stora organisationen i alla branscher. Genom machine learning och andra artificiell intelligens teknologier kan organisationer automatisera än mer komplexa uppgifter och använda ostrukturerad data som tal, bilder, text och sensordata som data källa.

”Kognitiva teknologier kommer ha en enorm påverkan på affärsprocesser, både genom att effektivisera befintliga processer och skapa nya. Vårt mål är att expandera vår innovativa, flexibla och kostnadseffektiva molnlösning till att även inkludera kognitiva teknologier. Genom att göra intelligenta och lärande digitala medarbetare tillgängliga för våra kunder kan de snabbt dra fördelar av dessa banbrytande teknologier i kombination med RPA” säger Heikki Länsisyrjä, en av grundarna till Digital Workforce.

“Vi har varit med och finansierat grundandet och expansionen av Digital Workforce från början och är nöjda med att fortsätta vårt investeringsåtagande. Företaget växer snabbt och har flest certifierade specialister inom intelligent automatisering anställda i norra Europa. Det är ett kompetent team med ett praktiskt tillvägagångssätt kring kognitiva teknologier på en snabbt växande marknad.“, säger Timo Ahopelto från Lifeline Ventures.

Digital Workforce har idag verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Med ytterligare investering kan företaget undersöka tillväxtmöjligheter på nya potentiella marknader.

Investerarna I denna runda är Capman Growth Fund tillsammans med tidigare investerare Leena Niemistö och Lifeline Ventures.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare – Kundcase PwC

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare

Kundcase: PwC berättar hur Robotics transformerar deras verksamhet

Tid: 13:e september kl 08.30-10.00, frukost serveras ifrån 08.00
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Den digitala transformationen pågår för fullt. Robotics är ett verktyg i digitaliseringslådan och en megatrend som innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilka kompetenser som behövs. Företag som implementerat RPA i sina arbetssätt har sett stora vinster. Rätt använt blir RPA ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som kan transformera verksamheten i grunden och ger möjlighet att erbjuda nya tjänster.

Trender, inspiration och digital medarbetare i praktiken

Morgonen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som berättar vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.
PWC:s Head of AI & Automation Marcus Henriksson berättar därefter om bolagets resa från förstudie till implementerade digitala medarbetare och hur detta transformerar deras verksamhet. Marcus delar PwC:s erfarenheter kring hur man kommer igång med RPA, förvaltningsmodell och hur de skalat upp sitt RPA initiativ.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Anmäl dig nu!

Digital transformation

Alla pratar om den digitala transformationen just nu. Tror ingen företagsledning inte har det på sin agenda. Om så är fallet är det hög tid att ta tag i det nu. Det pratas om att det går fort och att det är nu det händer. Det tycker inte jag. Jag har arbetat i IT-branschen sedan millenieskiftet. Och i princip allt vi sa då, det är det som händer nu. Webbhandel, datorer och telefoner som blir som ett, nya sociala plattformar vi kommer mötas på för att umgås, obrutna värdekjedjor där informationen flödar mellan systemen inom och mellan företag. Ja, så blev det. Men det tog inte två år. Det tog 20 år. Timing är allt.

Efter att ha jobbat 10 år med integration och sett utmaningarna med hur komplicerat det är, hur lång tid det tar och hur mycket det kostar är jag otroligt taggat på att nu jobba med RPA – Robotic Process Automation. Vi kommer inte lösa integrationsspagettin. Vi kommer inte lösa utmaningarna med bristande gemensam standard. Vi löser det front end istället. Genialt! Robotisering är ett verktyg i digitaliseringslådan, och ett väldigt bra sådant. Vi låter robotarna jobba i systemen på samma sätt som människor gör, men de gör det 10 ggr snabbare, gör aldrig misstag och behöver aldrig vila, mat eller sömn. Till en bråkdel av kostnaden av att ha människor anställda.

Det vi ser nu på tjänstemanna sidan är samma transformation vi såg i industrin på 80- och 90-talet när robotarna kom och tog de farliga, smutsiga och tråkiga jobben. Ingen saknar de jobben idag. Och idag är det fler människor anställda inom industrin än på 80- och 90-talet för att produktiviteten ökat. Jag tror vi kommer se exakt samma utveckling på tjänstemmanasidan. Robotarna tar de tråkiga, enformiga, monotona, repetetiva arbetsuppgifterna ingen männsiska ska behöva öda tid på på 2010-talet. Låt människorna gör det vi är bra på istället, det kreativa, kognitiva och relationssakapande. Arbetsuppgifter kommer att försvinna. Nya kommer till. Och på sikt kommer det skapas fler jobb för att produktiviteten ökar.

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare 22:a mars

Software Robotics är en megatrend som kommer att innebära ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilken kompetens du behöver.

Hur kan du förbereda dig och din befintliga personal på att ta emot en helt ny sorts medarbetare? Hur långt har andra kommit i utvecklingen och vilka lärdomar har de dragit? Vilka kommer att lyckas med den digitala förflyttningen? Hur påverkas din verksamhet och bransch av den nya digitala arbetskraften de närmaste 10 åren?

Trender, inspiration och digitala medarbetare i praktiken

Förmiddagen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som talar om vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Välkommen!

Tid: 22:a mars kl 08.30-10.00 (frukost serveras i anslutning till skybaren ifrån 08.00)

Plats: Skybaren på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm
Hur: Kostnadsfritt. Anmälan via formulär nedan

 

Hur kan en Digital medarbetare hjälpa er med GDPR i praktiken?

Robotic Process Automation (RPA) är ofta det enklaste sättet att hantera GDPR i praktiken. I och med den nya lagstiftningen har kunder rätt att kontrollera vilken information som finns lagrad om henne/honom och i vilka system. Kunden ges även rätt att flytta data eller att ”bli glömd”. Kunder skall också meddelas inom 72 timmar om ett dataintrång skett.

GDPR berör således alla organisationer som hanterar personlig information som namn, telefonnummer, bankuppgifter, personnummer och adresser. Detta innebär påfrestningar på organisationer som kan tyckas enorma. Personuppgifter kan ligga lagrade i många olika system och konsekvenserna av detta är inte alltid genomtänkta.

Vad händer i praktiken om kunder eller anställda vill flytta data eller ”glömmas bort”? Hur skapas sådana rapporter enkelt och med rimlig arbetsinsats? Manuell hantering är både kostsam och felmarginalen hög. Det är lätt att glömma ett system eller uppgift i mängden av information. Komplicerade integrationer eller annan traditionell IT utveckling kan vara ett alternativ men är många gånger kostsamt.

Det är här den digitala medarbetaren eller mjukvaruroboten kommer in. Den Digitala medarbetaren älskar administrativt rutinjobb och glömmer inte bort uppgifter eller system. Den störs inte av att telefonen ringer och kan jobba dygnet runt utan paus och alltid hålla satta tidsgränser. Den digitala medarbetaren bryr sig inte om att den skapar samma rapport om och om igen. Den arbetar helt efter det regelverk den är lärd att följa.

Om ett dataintrång skulle ske och en obehörig mot förmodan skulle komma över personlig data tillhörande hundratals eller tusentals kunder. Hur skall alla kunna notifieras inom 72 timmar? Svårt manuellt men med en digital medarbetare kan detta hanteras inom given tidsram.

Hanterar ditt företag GDPR med manuella resurser eller har ni fortfarande inte helt löst uppgiften? Vi har erfarenhet och har hjälpt flera kunder med detta i praktiken.

Att våra Digitala medarbetare även hanterar annan gallring av data, jobbar i kundservice, kör löner, stämmer av konton, uppdaterar räntor, schemalägger vikarier, arbetar i journalsystem, arkiverar avtal och bistår med ökad service till kommuninvånare, ja det är bara några få exempel på att den digitala arbetskraften är här för att stanna och på vad roboten kan arbeta med när den inte hjälper till med GDPR.

Intressant? Hör av er till oss!

Mia Lenman, Sales Executive
Mia.lenman@digitalworkforce.se

Kenneth.tellebo, Country manager
Kenneth.tellebo@digitalworkforce.se

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare 7:e september

Välkommen på frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare -Kundcase: Nordea delar sina erfarenheter

Tid: 7:e september kl 08.30-10.00 (frukost serveras i anslutning till skybaren ifrån 08.30)
Plats: Skybaren på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

Software Robotics är en megatrend som kommer att innebära ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilken kompetens du behöver.

Hur kan du förbereda dig och din befintliga personal på att ta emot en helt ny sorts medarbetare? Hur långt har andra kommit i utvecklingen och vilka lärdomar har de dragit? Vilka kommer att lyckas med den digitala förflyttningen? Hur påverkas din verksamhet och bransch av den nya digitala arbetskraften de närmaste 10 åren?

Trender, inspiration och digitala medarbetare i praktiken

Förmiddagen inleds av Kenneth Tellebo från Digital Workforce, som talar om vad RPA är, hur utvecklingen ser ut i Sverige, kortsiktiga och långsiktiga trender och vad framtiden har att erbjuda. Nordeas Group Head of Robotics Strategy & Innovation Mattias Fras berättar sedan om bolagets resa från förstudie till implementerad digital medarbetare i egen regi och delar med sig av utmaningar och lärdomar.

Vi får också en demonstration av hur en digital medarbetare fungerar i praktiken.

Frukostseminariet har varit väldigt populärt och är nu fullbokat!

Som ett alternativ håller vi ett webinar samma dag på engelska där Telia delar sina erfarenheter, du hittar anmälan här.

Digital Workforce är det enda tjänsteföretaget i Norden som inriktar sig på enbart mjukvarurobotar. Vi automatiserar administrativa rutinuppgifter och frigör tid till lönsammare och viktigare uppgifter. Vi ger våra kunder tillgång till Nordens största expertnätverk inom digital arbetskraft.

[free webinar] Lär dig mer om RPA – Skandia och Blue Prism berättar

Välkommen att delta i ett Robotic Process Automation Webinar med Skandia och Blue Prism

Hur vi får ut maximal nytta av digitala medarbetare i alla organisationer?

Torsdag Juni 8 kl 09.00 – 09.45

Diskussion angående automatisering av administrativa uppgifter, best practices och erfarenheter kring införande av RPA kommer att vara i fokus. Delta i vårt webinar med Folke Fernström från Skandia (Project Manager RPA) som delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar inom RPA tillsammans med Kenneth Tellebo från Digital Workforce (Country manager) och Rob Woodward från Blue Prism (Pre-sales Consultant).

Gör din röst hörd och få frågor besvarade under den direktsända Q&A-sessionen.

Sessionen kommer att vara på Svenska med undantag av Rob som talar engelska.

Registrera och reservera din virtuella plats:

Till anmälan!

Digital Workforce Services

Digital Workforce är den enda nordiska organisationen som helt specialiserat sig inom RPA. Vi automatiserar repetitiva digitala administrativa uppgifter och frigör tid till att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Digital Workforce grundades sommaren 2015 och har över 50 anställda RPA specialister i Finland, Polen och Sverige. www.digitalworkforce.se

Välkommen att delta i vårt Webinar!

Den digitala medarbetaren – IT-chefens bästa vän

Sluta vänta på nästa uppgradering

Många av de IT-chefer och verksamhetschefer som jag mött har ett återkommande tema i sin organisation: man väntar på något. En ny version, en ny funktion eller ett nytt IT-system som ersätter det gamla och som ska göra livet lättare och processerna effektivare. ”Sen när det nya systemet kommer blir allt annorlunda”. Ganska många organisationer tycks leva från dag till dag i väntan på nästa uppgradering.

Ett annat vanligt fenomen är att organisationerna har enormt många utvecklingsprojekt, varav flertalet inte tycks framskrida på önskat sätt. Det råder en ständig känsla av stress och ofullständighet; man slutför inte saker utan slösar bort tiden på att hoppa mellan uppgifter. Vore det inte bättre att prioritera uppgifterna och genomföra dem snabbt en efter en, istället för långsamt sida vid sida? I dagens samhälle måste saker ske nu, inte i morgon.

Ett nytt verktyg

Den digitala medarbetaren utökar IT-chefens verktygslåda med ett nytt sätt att arbeta snabbare, smidigare och till en bråkdel av kostnaden. Att lära den digitala medarbetaren rutiner inom kunskapsarbete tar normalt mindre än tio dagar och kostar en tiondel av traditionell IT-utveckling och systemintegration. Detta skapar förutsättningar att testa nya, tidigare omöjliga koncept, låt säga elektronisk självbetjäning vid sidan av ett legacy-system.

Den rådande trenden inom agil verksamhets- och strategiutveckling är förhållningssätt av typen ”Fail Fast” och ”Minimum Viable Product”. Varför göra stora investeringar i IT-utveckling om man inte kan garantera affärsframgång? Å andra sidan känns en helt manuell process inte heller som en bra och skalbar lösning om tillväxten blir explosionsartad, vilket inte alls är omöjligt i denna digitaliseringens tidsålder.

Den digitala medarbetaren löser inte alla problem

Få verktyg kan användas till allt, inte heller den digitala medarbetaren. Dess största styrkor är lönsamhet och agilitet. Den digitala medarbetaren ersätter inte utveckling av organisationens grundläggande IT-system. Om systemutvecklingen försummas helt, föråldras systemen och IT-arkitekturen blir bristfällig.

På lång sikt kan avsaknaden av IT-utveckling leda till att Robotic Process Automation (RPA) – tekniken som den digitala medarbetaren bygger på – blir företagets grundläggande IT-system. Då bildas ett nytt affärssystem av databaserna som den digitala medarbetaren använder (t.ex. Excel, e-post och arbetsköer). Om så är fallet kan jag garantera att den röda tråden i den övergripande arkitekturen går förlorad och det blir väldigt svårt att veta var alla viktiga uppgifter finns.

Rätt tillämpad kommer den digitala medarbetaren fördubbla produktiviteten och utvecklingstakten

En gång i tiden var yxan en revolutionerande uppfinning. Trots det skulle jag inte försöka utföra alla sysslor i hemmet med en yxa. Detsamma gäller den digitala medarbetaren – du bör identifiera var den gör störst nytta i din organisation. Den digitala medarbetaren är bäst på att automatisera rutinuppgifter så att mänskliga kollegor slipper utföra ”robotuppgifter”. Samtidigt kan RPA påskynda IT-utvecklingen och göra den mer flexibel.

En gammal sanning om IT-utveckling är att ”för mycket agilitet i utvecklingen gör driften stelbent”. Detta gäller även den digitala medarbetaren om den hanteras felaktigt. Rätt tillämpad är dock modern processautomation baserad på återanvändbara objekt något som IT-chefer har svårt att förbise.

Den digitala medarbetaren är ett viktigt verktyg för att öka produktiviteten, men kanske ännu viktigare för att snabba upp verksamhetsutvecklingen. RPA sätter en otrolig fart på IT-utvecklingen – en fart som de flesta organisationer ännu inte har skådat.

Säg hejdå till väntan på nästa uppgradering och hej till äkta digitalisering!

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

Artikel: Jari Annala – Digital (r)evolutionist, Digital Workforce

Foto Sergei Galyonkin licens CC BY 2.0

Den strategiska betydelsen av automatisering: Varför bör företagsledare intressera sig för RPA?

Varför bör företagsledare intressera sig för RPA?

Frustration över att strategiska förändringar genomförs plågsamt ineffektivt är en känsla som många företagsledare känner igen. När man pratar om problemet hänvisar företagsledarna ofta till bristfällig teknisk beredskap och förändringsmotstånd bland personalen. Nödvändigheten av en digital strategi diskuteras också flitigt. Produktionen av digitala tjänster är inte helt enkel, eftersom de befintliga integrationerna oftast inte passar det nya syftet. På dessa premisser är RPA ett utmärkt verktyg för att förbättra den tekniska beredskapen i kunskapsintensiva organisationer och allokera personalresurserna till mer produktiva uppgifter.

Agila företag är kostnadseffektiva och reagerar snabbt

Mikko Kosonen, som leder den finländska statliga fonden Sitra, sammanfattar företagets värde som organisationens agilitet och förmåga att identifiera och genomföra en förändring. Värdet beror också på om företaget kan genomföra förändringen kostnadseffektivt. Det är allmänt känt att motståndet till förändringar växer i takt med företagets storlek. Denna stelbenthet i organisationen är relaterad till personalens attityder och till tunga inkompatibla IT-system.

I ett agilt företag kan ledningen införa tvärorganisatoriska strategiska program snabbt och kostnadseffektivt. Till exempel kan företaget gå från en funktionsbaserad verksamhetsstruktur till en kunddriven, för att det anses ineffektivt att olika enheter på företaget vänder sig till samma kunder med olika erbjudanden. Övergången till en kunddriven verksamhetsstruktur förutsätter att all information om en kund kan samlas in snabbt och felfritt och göras tillgänglig för hela företaget. Dessvärre använder de olika enheterna sällan helt kompatibla system, och integrationsprojekt är både dyra och långsamma.

Robotic Process Automation (RPA) är ett snabbt och effektivt sätt att automatisera kunskapsbaserade rutinuppgifter och använda den mänskliga kompetensen till mer produktiva arbetsuppgifter. I många fall kan RPA ersätta eller skjuta fram dyra systemintegrationer till en tiondel av den normala kostnaden. Implementeringen av automatiseringsteknik kräver inga ändringar i nuvarande IT-system eller säkerhetspolicy.

RPA minskar förändringsmotståndet

Enligt vår erfarenhet kan användningen av RPA ha en positiv effekt på förändringsmotståndet orsakat av såväl personal som teknik. Personalens attityder blir mindre negativa när de får veta att den önskade förändringen inte medför extra jobb i form av implementering av nya system eller systemintegrationer. När en förändring kräver mindre personal och arbete är det enklare att skapa en s.k. försökskultur, där förändring är vardag och ledningen kan testa nya verksamhetsmodeller snabbt, förmånligt och så gott som riskfritt. Med hjälp av RPA kan man genomföra förändringar som inbegriper IT-system på bara en dag och få jämförbara resultat nästan direkt. Förändringsarbetet sker snabbt och smidigt och därför är det enklare att få med personalen på tåget.

RPA främjar också strategiska förändringar genom att förkorta de tekniska ställtiderna. Ställtid avser tiden från att beslutet fattas till att all information som förändringen kräver finns tillgänglig på önskad plats. Ställtiderna för RPA är en bara en tiondel av ställtiderna för traditionella IT-reformer, vilket medför att kostnaderna bara är en tiondel av vad företagen är vana att betala för dessa förändringar. När stora förändringar kan genomföras tio gånger snabbare och billigare än tidigare, öppnar sig nya strategiska möjligheter för ledningen.

Automationsteknik som en del av den digitala strategin

Automationsteknik främjar inte bara strategisk agilitet, utan gör det också enklare att genomföra företagets digitala strategi. Många företag vill skaffa sig konkurrensfördelar genom att erbjuda sina kunder bättre och mångsidigare service på nätet. Det tar dock tid och är svårt att införa digital service om den kräver manuell integration mellan IT-system eller implementering av nya system. Detta manuella sätt att övergå till digital service skulle öka personalens arbetsbörda och snabbt leda till förändringsmotstånd. Med RPA kan motsvarande integration slutföras på en dag med garanterat felfri och säker dataöverföring.

Ett uppenbart tillämpningsområde för RPA är processer som stödjer digitala strategier. Organisationer som är pionjärer inom automationsteknik rapporterar att de uppnått upp till 35 procent högre produktivitet genom att automatisera kunskapsbaserade rutinuppgifter. Korta processpecifika projekt kan också ge mätbara resultat väldigt snabbt. RPA erbjuder företagsledningen ett verktyg för att konkretisera målen i den digitala strategin och effektivisera företagets digitala service.

 

Anta framtidens utmaningar med en digital medarbetare vid din sida! Kontakta oss för att klargöra automatiseringspotentialen i din organisation redan idag. 

 

Artikel: Heikki Länsisyrjä – Partner, Digital Workforce

Foto Zengame licens CC BY 2.0