Kunder

Tiotals informationsintensiva organisationer i Norden använder redan Digital Workforces digitala medarbetare för att effektivisera sina serviceprocesser. Några har snabbt gått från pilotprojekt till omfattande produktion.

De digitala medarbetarna finns inom IT, HR, kundtjänst och back office. De ökar den administrativa produktiviteten och ger konkurrensfördelar genom smart automation.

Branscher

 • Hälso- och sjukvård

 • Offentlig förvaltning

 • Bank och försäkring

 • BPO och övriga branscher

Exempel på automatiserade processer

 • Beställning och utskick av verifikationer

  Ibland behöver bankernas kunder verifikationer av sina konton, lån och säkerheter, till exempel inför bokslutet. Verifikationerna beställs ofta kring årsskiftet då banktjänstemännen har mycket att göra och de hinner därför inte betjäna kunderna inom utlovad tid. Tidigare var banktjänstemännen tvungna att hämta data från flera system, samtidigt som verifikationerna beställdes från olika system. Denna manuella process tog ca 20 minuter.

  Fördelar

  Nu hämtar en digital medarbetare uppgifterna dubbelt så snabbt och färdigställer verifikationen, som skickas till kunden.

  Bransch

  Bank och försäkring

 • Ärenden åt en minderårig via e-tjänster

  Om en förälder vill göra tidsbokningar elektroniskt åt sitt omyndiga barn, till exempel hos skolhälsovården, ansöker föräldern om behörighet via en e-blankett. Stadens hälsovårdssekreterare kontrollerar uppgifterna i e-blanketterna och hämtar uppgifter om föräldrarna från befolkningsdatasystemet för att kontrollera vårdnaden. En sekreterare ägnar i snitt två timmar per dag åt detta arbete.

  Fördelar

  Nu överför en digital medarbetare automatiskt uppgifterna i e-blanketten till hälso- och sjukvårdens system och sekreteraren kontrollerar vårdnadshavarna hos Befolkningsregistercentralen. Tidigare tog denna process flera dagar, men nu kan kunden börja använda tjänsten redan dagen efter ansökan.

  Bransch

  Offentlig förvaltning

 • Tidsbokning av strålbehandlingar

  Tidsbokningen av strålbehandlingar sköts manuellt, vilket belastar vårdpersonalen och innebär en risk för misstag. Förstagångspatienter får en remiss och baserat på den första tidsbokningen görs en serie tidsbokningar i patientdatasystemet. Vårdpersonalen använder flera system och söker efter lediga tider i en kalendervy.

  Fördelar

  Nu hämtar en digital medarbetare alla lediga tider, matar in patientdata och bokar tider direkt i systemet. Det sker betydligt färre fel och processen går snabbare.

  Bransch

  Hälso- och sjukvård

 • Automatisk uppdatering av löneuppgifter

  Ett företag som specialiserar sig på löneadministration läser in filer från kunderna i sitt lönesystem. Filerna innehåller till exempel uppdaterade uppgifter om löntagarna. Dessa ska registreras i ett kontrollformulär enligt särskilda krav innan formuläret undertecknas av en behörig person och arkiveras.

  Fördelar

  Tidigare gick man igenom filerna och registrerade uppgifterna manuellt. Nu hämtar en digital medarbetare filerna automatiskt och registrerar snabbt och effektivt nödvändiga uppgifter i formuläret för arkivering.

  Bransch

  BPO (outsourcing av affärsprocesser)