Vår historia

Idén bakom Digital Workforce föddes när tre erfarna IT-chefer, Heikki, Jukka och Mika, upptäckte ett problem: anställda ägnar hälften av sin arbetstid åt administrativa uppgifter och de befintliga planerna för att modernisera IT-systemen är alldeles för dyra och tidskrävande. Allt för ofta förhindrar IT-systemen effektiv processutveckling.

I dag är Digital Workforce det enda tjänsteföretaget i Norden som inriktar sig på enbart mjukvarurobotar. Vi automatiserar administrativa rutinuppgifter och frigör tid till lönsammare och viktigare uppgifter.

Vi ger våra kunder tillgång till Nordens största expertnätverk inom digital arbetskraft. Våra ackrediterade konsulter kavlar upp ärmarna för att lösa problemen med kundernas administrativa processer och motiveras av mätbara resultat som gör kundernas arbete mer meningsfullt och lönsamt.

Digital Workforce

Vi arbetar snabbt, smidigt och öppet. Vi går från planering till resultat på några veckor. Vi lovar att halvera kundernas kostnader för administrativa rutinuppgifter.

Digital Workforces vision är att vara ledande på nyskapande administrativt arbete i Norden.
Företaget grundades sommaren 2015 och har i dag ca 160 anställda experter i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Företaget ägs av ledningen och en grupp finansiärer.

Suomen Vahvimmat